Det finnes både manglende kunnskap og fordommer om autisme. De siste årene har personer med diagnosen blitt mer synlig i nyhetsbildet og populærkulturen, så vi håpe at det kan bidra til endre dette. Samtidig er det altfor mange dyktige personer på autismespekteret som faller utenfor arbeidslivet – i UK snakker man om en arbeidsløshet på over 70 %.

Denne kloke og velskrevete artikkelen kan kanskje også bidra til litt mer forståelse for autisme. Og så er selvsagt noen av våre dyktige folk fra Unicus AS intervjuet.

https://morgenbladet.no/aktuelt/2020/03/det-vi-tror-vi-vet-om-autismespekteret-0