Hvorfor faller så mange utenfor arbeidslivet, til tross for at de har en kompetanse som etterspørres av både privat og offentlig sektor? IT-sektoren står i tillegg overfor en mangel på kompetanse. Da må man tørre å tenke annerledes for å finne den kompetansen man trenger.

Vår dyktige kollega Steffen forteller om sin reise fra arbeidsløshet, ansettelse hos Unicus AS og prosjektarbeid hos Wallenius Wilhelmsen i dette intervjuet med kode24

Artikkelen kan du lese her!

Bilde: Mona Sæther Evensen