Unicus har vært gjennom en fantastisk reise de siste 5 årene. Fra sånn ca 25 personer på Lysaker til 170 personer i 4 land, og snart oppstart i vårt 5 land. Nå får vi også litt ekstra oppmerksomhet enda lengre unna. Forbes Japan hadde selvsagt lyst til å lage en liten sak om oss i sitt diversity-nummer. Da fant vi også ut at 3 av våre ansatte i Norge snakket japansk og dermed stilte Bård opp sammen med grunder Lars til intervju. Hvis du er stødig i japansk kan du lese mer i Forbes.

https://www.linkedin.com/posts/christian-ursin-holm-a9bb9_diversity-asperberger-it-activity-6996461037415739392-6EXM?utm_source=share&utm_medium=member_desktop