Det norske IT-selskapet Unicus satser nasjonalt og internasjonalt og etablerer avdelinger i Stavanger og Stockholm. Selskapet rigger seg for vekst og ansetter ny daglig leder, og målet er å tilby arbeid til flere med Asperger syndrom.

Konkurransefordel

Unicus er et selskap som jobber med testing og kvalitetssikring av IT-systemer og skiller seg fra andre aktører ved at de bare ansetter konsulenter med Asperger. Autismens positive særtrekk som detaljfokus og nøyaktighet gir ekstra gode resultater for kundene. Dette har vist seg å gi Unicus en konkurransefordel. Selskapet har store aktører som Telenor, Statoil, Nordea, Hafslund, DNB og Harald A. Møller på kundelisten.

Styrker laget

Etter flere år med stabil vekst, kom Ferd Sosiale Entreprenører inn på eiersiden sommeren 2016. Dette ga startskuddet for en sterkere satsning på skalering av virksomheten, og Unicus har ansatt Christian Ursin-Holm som ny daglig leder. Ursin-Holm har lang ledererfaring fra krysningspunktet digitalisering og forretningsutvikling, og har jobbet både med og i oppstartsbedrifter og i større organisasjoner. Han har også erfaring med sosialt entreprenørskap gjennom styrearbeid i Medarbeiderne, ett selskap i Ferd-porteføljen som ansetter tidligere rusmisbrukere.

”Unicus er kanskje Norges mest spennende sosiale entreprenør, og Lars (Johansson-Kjellerød, gründeren) har gjort en fantastisk jobb med å utvikle Unicus frem til i dag. Jeg gleder meg til å jobbe med ansatte og eiere med å utvikle selskapet videre. Gjennom å ta selskapet inn i nye markeder og utvikle nye tjenester kan vi fortsette å vokse og ansette enda flere med Asperger”, sier Ursin-Holm.

Stolt gründer

Gründer Johansson-Kjellerød fortsetter i selskapet som forretningsutvikler og gleder seg til å jobbe sammen med Ursin-Holm. ”Vi har nå etablert oss i Stockholm og Stavanger og med ansettelsen av Christian går vi inn i en ny fase. Da trenger vi enda mer struktur, fokus på salg og tjenesteutvikling, og Christian bringer med seg en betydelig erfaring på disse områdene”, sier Johansson-Kjellerød.

Om Unicus

Unicus ble etablert i 2009 av Lars Johansson-Kjellerød, og har vært Gaselle-bedrift tre år på rad. Unicus har 25 ansatte i Oslo, hvorav 22 med Asperger. www.unicus.no

Om Ferd Sosiale Entreprenører

Ferd Sosiale Entreprenører AS (FSE) er en del av Ferd-konsernet og tilbyr kompetanse, nettverk og kapital til sosiale entreprenører. http://ferd.no/sosiale_entreprenorer/

For mer informasjon, kontakt
Christian Ursin-Holm – daglig leder. Tel: 481 56 067. cuh@unicus.no
Lars Kjellerød-Johansson –grunder og forretningsutvikler. Tel: 95774198. lars@unicus.no