Vi har aldri sett noen levere så mye test pr time

Oppdraget gikk ut på å teste funksjonalitet i forbindelse med innføring av sak/arkiv løsning for hele konsernet. Løsningen var basert på Public 360. Det var utviklet egne komponenter slik at brukerne kunne arkivere og tilgjengeliggjøre dokumenter, tegninger o.l. ut fra sin brukerflate.

Vår opplevelse av de ansatte på Unicus var at de var enormt fokuserte og konsentrert om oppgaven. De fant mange feil i en tidlig fase som ble rettet. De jobbet strukturert med å bygge testcaser, brukte verktøy og gjennomførte testene utrolig raskt og effektivt. Vi har aldri sett noen levere så mye test pr time som de ansatte fra Unicus.

Dessuten lærte vi enormt mye om hvordan gjennomføre et testopplegg med bruk av metode og verktøy. Dette var et stort prosjekt med mange leverandører så vi var litt forberedt på kaos, men med den strukturen på plass gikk leveransen på skinner.

Jon Andreas Pretorius