Med kunder Vi skaper verdi sammen med deg

Sammen finner vi en løsning

Vi hos Unicus har lang erfaring med å få det beste ut av konsulenter med Asperger og vi jobber derfor med våre kunder på en litt annerledes måte. Det er ikke så veldig merkelig. Det vi gjør er å skape de rette forutsetningene for våre konsulenter uten å påvirke arbeidsmetode for deg som kunde.

Vår modell er basert på åpenhet, tid og forventningsavklaring. Vi starter alltid et oppdrag med å forberede våre konsulenter på hva som skal skje, og vi gjør dette i dialog med deg som kunde. Spørsmålene vi diskuterer gjelder både ferdighetene som kreves i oppdraget, kulturen på arbeidsplassen og de regler som eksisterer.

For å øke tryggheten til våre konsulenter, ønsker vi å utpeke en person som er den personen vi og konsulenten kan henvende oss til ved spørsmål – en WorkBuddy. WorkBuddyn har til oppgave å være tilgjengelig for å gi innspill, og det er også den personen vi kan gå til når det gjelder prioritering av oppgaver.

Sammen med  konsulenten har vi klarlagt styrker og utfordringene de har, og dette diskuterer vi med  kunden før oppdraget starter. Vi ønsker å være mest mulig transparente slik at konsulenten vet at det er bevissthet om eventuelle utfordringer. Denne bevisstheten betyr at man  ikke trenger å bruke energi på å skjule sider av seg selv, noe som igjen fører til at det blir lettere å håndtere utfordrende situasjoner.

Vi kommer også gjerne og gir en introduksjon til teamet som vår konsulent skal samarbeide med, om hva Asperger er og hvilke styrker og utfordringer som kan være forbundet med personer som har Asperger.

Under oppdraget har vi, spesielt i begynnelsen, jevnlig dialog med deg som kunde. Vi vil selvsagt gjerne høre om hva som fungerer bra, men det er først og fremst for å forstå om det er områder der vi fra Unicus må komme inn og støtte konsulenten.

Etter 10 års erfaring og oppdrag for mange kunder ser vi at det nesten alltid går veldig bra. Det er få og enkle tilpasninger som trengs for at våre konsulenter funger som en vanlig prosjektdeltagere. Vi ser også at våre konsulenter håndterer mange forskjellig prosjektsituasjoner. Alt handler om kommunikasjon. Det er veldig lite ekstraarbeid for deg som kunde og til gjengjeld får du en dedikert konsulent som jobber raskt og leverer kvalitet.

Les vår blogg