Vi er alltid på jakt etter kandidater med potensial.  Vi stiller to krav til deg som ønsker å jobbe hos oss:

  • Du må ha en autismespektrumdiagnose (Asperger Syndrom)
  • Du må gode IT kunnskaper og være interessert i IT. Programmeringskunnskap er ofte en  nødvendig kompetanse

Det er selvsagt bra med erfaring, men det er heller ikke et krav. Utover IT kunnskaper er vi opptatt av personlighet og dine sterke sider. Innenfor både testing og kvalitetssikring og utvikling er egenskaper som tålmodighet, detaljfokus, være dedikert og strukturert viktige egenskaper. Analytisk evne og teknologiinteresse er andre egenskaper som vi også legger vekt på.  Vi bryr oss ikke om du har huller i CV-en, men er opptatt av at du har en vilje og et ønske om å bidra.

Du vil først starte i en praksisplass, hvor du vil jobbe med kompetanseheving innenfor relevante teknologier og bli sertifisert der det er naturlig. Praksisplassen vil dekke de viktigste faglige områdene så du kan fungere godt som konsulent. I tillegg vil vi bruke tiden til å bli bedre kjent med deg, så vi bedre kan forstå hva slags tilpasninger som skal til for at du skal fungere optimalt. En praksisplass leder som regel til fast ansettelse, hvor du vil sitte ute hos våre kunder og jobbe på prosjekter sammen med deres ansatte.

Som konsulent hos oss vil du sannsynligvis jobbe med et eller flere av følgende områder:

  • Funksjonell test av IT-system
  • Testautomatisering
  • Ytelsestest
  • Kvalitetssikring av data
  • Utvikling – front-end og back-end
  • Robotic process automation

Vi vurderer og tar inn nye kandidater gjennom hele året.

Har du spørsmål? Send spørsmålene til post@unicus.no eller ring Christian på 481 56 067.

Jeg godkjenner at mine opplysninger behandles i henhold til GDPR