Vi ønsker å styrke teamet med en konsulentsjef som skal være en viktig ressurs i å utvikle Unicus videre i Norge.

Hva vi ønsker

Som konsulentsjef vil du være sentral i å utvikle kompetanse og tjenestetilbud innen spesielt utvikling, data science og data engineering. Du vil jobbe tett med våre konsulenter og være en drivkraft i salgsprosesser innen disse områdene.

Som alle andre er vi på jakt etter en superkvinne/mann. Vi tror at den beste kandidaten er en som har lyst til å gjøre en forskjell og jobbe i skjæringspunktet mellom det kommersielle, det tekniske og det å løse et samfunnsproblem. En som har faglig styrke, kommersiell teft og et bankende hjerte.  En person som er trygg på egen fagkompetanse og både liker å «nerde» litt og samtidig stimuleres av kundedialoger. Du har nok en del års erfaring som leder og du liker å jobbe i en liten og smidig organisasjon, med raske beslutninger og mulighet til å sette ditt preg på virksomheten.

Vi er et annerledes IT-selskap, men det er ikke nødvendigvis veldig annerledes å jobbe hos oss. Du behøver ikke å kunne noe om Asperger eller Autisme, men du bør være en person som synes det er spennende å bidra i andre menneskers utvikling.

Vi tror den rette kandidaten har noen av følgende kunnskaper, erfaringer og egenskaper:

 • Driv og evne til å gjennomføre
 • Sterk IT kompetanse innen utvikling, data science og/eller data engineering
 • Nysgjerrig på IT faget og liker å sette seg inn i nye ting
 • Like å jobbe med mennesker
 • Erfaring fra å selge tjenester
 • Evne til å bygge relasjoner
 • Trigges av Unicus sin sosiale profil

Ditt daglige ansvar som konsulentsjef

Vi er liten organisasjon, og vi samarbeider tett. Du vil få nødvendig hjelp og støtte i oppstartsfasen fra resten av ledelsesteamet i Norge og andre land. Ingen dag vil være lik, det er mange forskjellige oppgaver. Noen sentrale områder vil være:

 • Du skal sørge for at vi har en sterk faglig base innen data science, utvikling og/eller data engineering. Det innebærer bl.a. å sørge for nødvendig kompetanseheving hos konsulentene og faglig oppfølging på prosjekter. I tillegg skal du bidra til tjenesteutvikling slik at Unicus til enhver tid tilbyr markedstilpassede tjenester
 • Du vil følge opp en rekke kunder og ansatte, spesielt der hvor det faglige perspektivet er viktig
 • Du vil være en aktiv deltager i salgsprosessen i samarbeid med de andre i teamet, og med støtte fra salgssjefen. Det innebærer også at du vil ta ansvar for noen utvalgte kunder ogsikre utvikling av kundeforholdet.
 • Vi ser også for oss at du er aktiv i rekrutteringen av nye konsulenter, spesielt når det gjelder å vurdere kandidatenes faglige kompetanse. Det er også naturlig at du får personalansvar for noen av konsulentene etterhvert.

Hva vi kan tilby

Du får mulighet til å være en del av en av Norges fremste «Social Impact»-virksomheter og gjøre en forskjell for enkeltindivider og samfunnet. Du vil jobbe med interessante faglige utfordringer, og ha kundedialoger med noen av Norges mest spennende virksomheter. Du vil få mulighet til å være med på å utvikle en vekstbedrift.

For nærmere informasjon om stillingen og selskapet, ta kontakt med Christian Ursin-Holm, tlf 481 56 067 eller cuh@unicus.com

Søknad kan sendes via Finn.no her