Vi ønsker å styrke teamet med en konsulentsjef som skal være en viktig ressurs i å utvikle Unicus videre i Norge.

Hva vi ønsker

Som konsulentsjef vil du være en sentral ressurs i den kommersielle utviklingen av Unicus. Du vil også jobbe tett med våre konsulenter og være en viktig støttespiller i deres utvikling.

Som alle andre er vi på jakt etter en superkvinne/mann. Vi tror at den beste kandidaten er en som har lyst til å jobbe i skjæringspunktet mellom det kommersielle, det tekniske og det å løse et samfunnsproblem. En som har kommersiell teft og ikke minst – et bankende hjerte!  En person som er trygg,  stimuleres av kundedialoger og som liker å jobbe med mennesker. Du har nok noen års erfaring som leder og du liker å jobbe i en liten og smidig organisasjon, med raske beslutninger og mulighet til å sette ditt preg på virksomheten.

Vi er som nevnt en annerledes IT-bedrift, men det er ikke nødvendigvis veldig annerledes å jobbe hos oss. Du behøver ikke å kunne noe om Asperger eller Autisme, men du må være en person som synes det er spennende å bidra i andre menneskers utvikling.

Vi tror den rette kandidaten har noen av følgende kunnskaper, erfaringer og egenskaper:

  • Sterk interesse for og gjerne erfaring med salg mot større organisasjoner
  • God evne til å bygge relasjoner og nettverk
  • Driv og evne til å gjennomføre
  • Liker å jobbe med mennesker og bidra i deres utvikling
  • Nysgjerrig på IT faget og liker å sette seg inn i nye ting
  • Blir inspirert av Unicus sin sosiale profil

Ditt daglige ansvar som konsulentsjef

Vi er en liten organisasjon, og vi i administrasjon samarbeider tett. Du vil få nødvendig hjelp og støtte i oppstartsfasen fra resten av teamet i Norge og mulighet til å hente kunnskap fra våre søsterselskap i Europa. Ingen dag vil være lik, men noen sentrale arbeidsoppgaver vil være:

  • Videreutvikle eksisterende kunderelasjoner med noen av Norges største virksomheter i Oslo og Stavanger (og andre steder)
  • Aktivt nysalg mot mulige kunder. Avtale møter og skaffe kundeavtaler alene eller i samarbeid med andre i Unicus
  • Følge opp og støtte ansatte på kundeprosjekter, og det er også mulig at du får personalansvar for noen av konsulentene på sikt.
  • Bidra til kompetanseheving av konsulentene, samt utvikling av nye tjenesteområder og forretningsmodeller

Hva vi kan tilby

Du får mulighet til å være med på og utvikle en av Norges fremste «Social Impact»-virksomheter og gjøre en forskjell for enkeltindivider og samfunnet. Du vil ha kundedialoger med noen av Norges mest spennende virksomheter og du vil jobbe med interessante faglige utfordringer.

Du kan lese mer om vårt impact fokus gjennom vår årlige impact rapport eller finne annen informasjon om Unicus på vår hjemmeside.

Ta gjerne en prat med daglig leder Christian Ursin-Holm på 481 56 067 eller cuh@unicus.com hvis det er noe du lurer på.

Søknad kan sendes via Finn.no her