Hvorfor Asperger? Perfect match for software testing

Unicus ser styrker og er bra på å håndtere utfordringer

Asperger, eller mer korrekt uttrykt Asperger syndrom, er en av flere diagnoser som faller innenfor begrepet ASD (Autism Spectrum Disorder). Fellesnevneren er at de eksisterer og oppleves av de med diagnosen men ikke synlig for omverden.

Ønsker du å fordype deg og lese mer om Autisme og Asperger Syndrom anbefaler vi siden til Autismeforeningen.

De egenskaper som følger fra Asperger, som gjør våre konsulenter til de ultimate testerne, er analytiske og logiske, er gode på å tenke i andre baner, liker struktur og orden, høy fokus og konsentrasjon, ser detaljer som andre ofte ikke ser, er bra på repetitive oppgaver og med stor rettferdighetssans og ekte ærlighet. Hvis vi legger til at folk med Asperger ofte har et snevert interesseområde, forstår vi at de som er interessert i IT, har ekstra motivasjon og kompetanse i seg selv.

Med Asperger kan det komme noen utfordringer. Våre konsulenter er oftest ikke de mest komfortable i sosiale situasjoner som ikke har klare mål, mening og formål. Det er oftest ikke så enkelt for oss å snakke om vær og vind og å diskutere de siste sportsoppdateringene ved kaffemaskinen. Hvis det er en kaffepause, vil vi hente kaffen vår og gå tilbake til jobb.

En annen mulig utfordring kan være større følsomhet for lyd, lys eller berøring.

Det å komme i gang med noen oppgaver kan være en utfordring som vi ofte trenger litt klarere beskjed om enn andre og er vi godt igang så kan vi trenge hjelp til å stoppe. Ærlighet i kombinasjon med begrenset evne til å lese sosiale koder og kontekster kan få oss til å snakke for mye om ting som ikke interesserer andre, eller som er mindre lurt å si der å da.

Unicus’ kjernekompetanse er å kunne jobbe med medarbeideren for å identifisere og finne verktøy for å håndtere utfordringene. Når vi gjør det, får våre kunder en lojal og engasjert person som ikke gir opp tills alle feil blir funnet og korrigert. The perfect match for software testning helt enkelt.