Unicus är ett socialt ansvarstagande företag. Men vi gör något så unikt som att hjälpa människor till ett givande arbetsliv samtidigt som vi levererar en värdeskapande tjänst. Noll procent välgörenhet och 100 procent affärsnytta. CSR när det är som bäst!

Våra testare är lika duktiga som andra testare. Men det finns ett gäng unika fördelar med att samarbeta med oss!

  1. Våra testare fokuserar på uppgiften, och ägnar sig inte åt något annat än att lösa den. Den vanligaste utmaningen för våra kunder är att fylla konsulternas dagar med jobb.

  2.  Tydligt formulerade uppgifter tar vi oss an med en glödande intensitet. Tråkigt eller enformigt finns inte i vårt vokabulär. Vi bara kör och ger oss inte!

  3. Om vi inte förstår uppgiften så gissar vi inte – utan ställer frågor till dess att vi förstår vad som ska göras.

  4. Du kan alltid vara helt rak mot oss. Vi vill förstå, och vill absolut inte att budskap ska lindas in.

  5. Vi tänker annorlunda. Det ställer till det för oss i somliga sammanhang, men när det handlar om test är det en superkraft.

  6. Berätta hur du vill ha det, och så blir det så. Vi ifrågasätter inte en instruktion och snackar inte runt.

  7. Att arbeta tillsammans med våra testare ger dig ett tydligt kvitto på hur tydligt du kommunicerar och fungerar som en snabbkurs i kommunikation. Som ledare blir du mer lyhörd för dina medarbetares behov och lärstilar.

  8. Medarbetarna och gruppen tar ett steg framåt, för när vi börjar prata om saker som rör hur det är att vara människa skapas psykologisk trygghet vilket leder till kreativare team och bättre samarbete.

  9. Ett samarbete med Unicus visar att ni som företag lever era värderingar om att även bidra socialt till samhället där ni verkar. Det är ett enkelt sätt att arbeta med CSR och som är lönsamt på flera sätt.

  10. Har du ett kontrollbehov som du behöver få utlopp för? Anlita en testare med aspergers! De är helt okej med att bli uppföljda på detaljnivå. (Ganska snart kommer du dock inse att det inte behövs!)