”Partnerskapet med Unicus ger oss värdefull testkraft och dessutom känns det givande att samarbeta för att få in mer kompetens i branschen”, säger Mikael Tell, medgrundare och utvecklingsansvarig på Cinode.

Att vara praktikpartner innebär att Unicus nyanställda konsulter under sina första tolv veckor i bolaget använder Cinode som case. Praktiken syftar till att fördjupa och befästa den nya konsultens kunskaper inom utveckling och test. Att få göra detta under så riktiga förhållanden som möjligt accelererar inlärningen samtidigt som det ger Cinode viktig input i sin produktutveckling.

Läs hela nyheten här