Asperger är som ord förhållandevis känt men tämligen få vet mer om innebörden. I korta ordalag brukar vi säga att de analytisk logiska funktionerna är mer välutvecklade än hos normalstöda medan begränsningarna finns i det sociala. Detta till trots är inte en person med Asperger den andra lik. Unicus grundare Lars Johansson Kjelleröd brukar ofta säga att ”Har du mött en person med Asperger så har du mött en” och det stämmer verkligen. Men vi som möter många kan genom individen se ett mönster, se att det finns vissa drag som är gemensamma och som bildar Asperger.

Vi har baserat på vår kunskap om Asperger såklart åsikter kring de uppfattningar som de vi möter i bland kan ha. Uppfattningar som lett till att de dragit slutsatsen att ”det kommer aldrig fungera med en Asperger person i vår organisation”.

Den vanligaste invändningen vi möter är ”att vi sitter i öppna kontorslandskap och vi har dessutom inga egna skrivbord”. Dagens moderna och yteffektiva kontor är utmanande för alla som skall arbeta i dem. Det är såklart individuellt men vi kan inte se något generell regel som säger att öppna miljöer diskvalificerar personer med Asperger. Vi har positiva erfarenheter från kunder där landskapet är öppet men där alla har egna skrivbord. Vi har även positiva erfarenheter från kunder som har renodlade aktivitetsbaserade miljöer. Då vi vet att avskärmning ger fokusering och energibesparing utrustar vi alla våra medarbetare med trådlösa noice cancellation hörlurar av bästa märke. Och vi stämmer av med dig som kund att de får användas.

En annan vanlig invändning är ”att vi inte har färdiga testfall”. Här gäller samma som för vilken normalstörd testare som helst. Testfall är bra för viss testning. Finns de inte kan våra konsulter med fördel användas för att både ta fram och för att underhålla dem. Vi är också mycket bra både utforskande och ad-hoc testning. Kombinera detta med stor systemvana och förmåga att lära oss fort på egen hand. Får vi tillgång till systemet är vi snabbt igång och skapar nytta.

En tredje vanlig invändning handlar om att hög förändringstakt och röriga projekt. Centralt för våra konsulter är att vi alltid har en WorkBuddy som blir vår speakingpartner. Finns bara denna person blir det ett effektivt filter som gör att vi kan fokusera på de konkreta uppgifterna som skall utföras.

En slutlig invändning brukar vara att ett agilt arbetssätt inte passar för en person med Asperger då det innebär så mycket social interaktion. Vår erfarenhet är att agilt arbetssätt är tämligen optimalt då det innebär arbete i ett mindre team över längre tid. Uppgiften för teamet blir tydlig och framdriften stäms av i regelbundna stå-upp möten. Möten där arbetsuppgifter flyttas mellan teammedlemmarna via lappar på en tavla. Mötena skapar naturliga färdigtidpunkter och ger en tydlighet vem som skall tillfrågas om vad. Asperger personens felintolerans är dessutom oftast en kontrast till utvecklarnas skaparförmåga vilket skapar respekt för varandras roll i teamet.

Vanliga missförstånd och deras lösning, en summering

Vi sitter i öppen kontorsmiljö: Tysta rum/lugnare delar; Hjälpmedel som t ex hörlurar

Vi är så röriga i våra projekt: Tydlighet vem som arbetsleder (i vad); Nära dialog om vad som skall göras till när ( och inte)

Vi har så hög förändringstakt: Tydlighet vem som arbetsleder (i vad); Tydlighet i förväntningar vid förändringar

Vi har inte färdiga testfall: Minst samma förmåga som andra; Utforskande test funkar

Vi är agila och kommunikationsdrivna: Dagliga möten är en utmärkt avstämning; Lappar med deadline är extremt tydliga uppgifter; Medlem i team