När Elon Musk gästade Saturday Night Live i maj 2021 berättade han för första gången offentligt om sin aspergerdiagnos. Uttalandet fick en hel del medial uppmärksamhet och vi bad några av våra konsulter att reflektera kring samhällets bild autismspektrumtillstånd, och hur de tänker att samhällets bild påverkas av att en person som Elon Musk är öppen med sin diagnos.

I den här artikeln möter du våra konsulter Jeskar, Nathalie, Marcus och Erik som delar med sig av sina tankar och perspektiv.

Vilka var dina första tankar när du hörde att Elon Musk har en diagnos på autismspektrumet?

– Jag blev inte särskilt förvånad, men samtidigt glad över att en person som är inflytelserik och briljant väljer att vara öppen med sin diagnos. Han kan bli en positiv förebild och representant för personer med Aspergers, tror jag, säger Erik.

– Min första tanke var att det nog fanns en baktanke: ”Vad vill han nu sälja?” Men diagnosen kan säkert stämma då han är en lite egen person med ett stort driv och ännu större ambitioner, säger Marcus.

-Jag tror att det är positivt att fler ”kommer ut” med sina diagnoser, även om det är människor man inte känner att man alltid tycker är toppen, säger Nathalie.

Samhällets syn på funktionsvariationer

Hur tror du att samhällets syn på personer med funktionsvariationer förändras av att en person som Elon Musk delar sin diagnos öppet?


– Jag tror att det kan avdramatisera vad är en funktionsvariation är för något. För många är det en abstrakt term, och ett livs levande exempel gör det mer konkret, säger Marcus.

-Frågar du mig är svaret att det inte kommer att ändra bilden alls. Elon Muskär känd för att öppet ha åsikter och inte pudla, oavsett hur dåligt underbyggda de är, vilket är en bild många har av autister, säger Jeskar.

– Själv får jag ofta hör att jag har klarat mig bra i livet trots att jag har en diagnos, och jag tänker att det finns en förväntan att den som har en funktionsvariation inte ska klara sig. Därför tänker jag att det är bra att människor med diagnos och som ”lyckats” syns, säger Nathalie.

– Det är positivt att de fördelar och styrkor som ofta finns hos personer med den här funktionsvariationen lyfts fram, men samtidigt finns en risk att det befäster en sällan sann stereotyp om aspergaren som genial kuf.  Det innebär också att man missar de svårigheter och utmaningar som ofta kommer med på köpet, säger Erik.

Har du reflekterat kring vilka individer med Aspergers som syns i media. Och kanske också kring vilka som inte syns. Tycker du att det är en rättvisande bild? Hur hade du velat att det var?

– Inom fiktionen beskrivs personer med Aspergers ofta som excentriska genier som alltid lyckas. Och då oftast vita män. På nyheterna tycker jag snarare att det mest är personer med stora problem lyfts fram. I verkligheten är ju sanningen att de flesta av oss är vanliga människor som gör vårt bästa för att få uppleva glädje i livet, säger Marcus.

– Media älskar att fylla utrymmet med åsikter om autism, hobbydiagnosticera offentliga personer och prata om fiktiva karaktärer i böcker och TV, snarare än åt att låta människor själva få komma till tals. Så sent som 2015 påstod Pentagon öppet att Putin har ”autistisk störning”, och samma år anmäldes TV4 för att ha påstått att autister är våldsamma. Så mitt svar på frågan är att alla sorters autister behöver få synas mer, säger Jeskar

– Jag skulle gärna se ett större fokus på hur samhället misslyckas med att ge lämpligt stöd till personer med autismspektrumdiagnoser, och vad vi kan göra för att förbättra situationen, för det ser mörkt ut i statistiken, säger Erik.

Vem vänder upp och ner på marknaden?

“Look, I know I sometimes say or post strange things, but that’s just how my brain works. To anyone who’s been offended, I just want to say, I reinvented electric cars, and I’m sending people to Mars in a rocket ship. Did you think I was also going to be a chill, normal dude?”

Citatet ovan kommer från Elons öppningsmonolog på Saturday Night Live. Tror du att han hade vänt upp och ner på marknaden för elbilar om han inte haft Aspergers?

– Antagligen inte, det krävs att man ser världen annorlunda för att ändra den. Det kommer med funktionsvariationen, säger Marcus.

– Det tycks mig sannolikt att de förutsättningar som möjliggjort hans diagnos också format honom i hög grad som person. Min bild är att personer med Aspergers ofta brinner för stora och viktiga ämnen, om man så säger. I Elons fall handlar det om att skicka människor till Mars, i Greta Thunbergs att bekämpa klimathot, säger Erik.

Vem kan vara en förebild?

Känner du att det är viktigt för dig att ha förebilder med samma funktionsvariation som du?

– Nej, lika lite som att de måste ha samma hudfärg som jag, säger Jeskar.

– För mig har det varit viktigt att se att människor som har samma diagnos som jag ”har blivit vuxna”. Som kan planera och utföra saker och som visar att det är möjligt för mig, säger Marcus.

– Jag har aldrig haft någon sådan förebild, men kanske hade det gjort det lättare för mig att acceptera mina förutsättningar och min diagnos tidigare i livet? Idag känns det viktigt för mig att se att många olika människor med autismspektrumdiagnoser, och olika funktionsgrad och intelligens, kan fungera bra i och vara en del av samhället på ett meningsfullt sätt, säger Erik.

Har du någon annan tanke eller reflektion som du vill dela med dig av på det här ämnet?

– Jag ser fram emot en tid då man kan prata om autismdiagnos lika självklart som man kan prata om att vara vänsterhänt, säger Jeskar.

– Det är lätt att man fastnar i antagandet att den som har Aspergers är en vit teknikintresserad man, vilket inte är hela bilden. Jag skulle vilja se en mer nyanserad bild, säger Marcus.

– Jag skulle gärna se att framstående personer som också är ”vanliga människor” lyftes fram mer. Som exempelvis Sir Anthony Hopkins och Pokemons skapare Satoshi Tajiri, säger Nathalie.