När vi publicerar den här artikeln i början av 2022 är det ganska precis fem år sedan vd Anders Barnå startade upp Unicus verksamhet i Sverige. Då bestod verksamheten av en person på ett kontorshotell på Mäster Samuelsgatan. Idag är vi snart 50 konsulter, har huvudkontor i egna lokaler på Magnus Ladulåsgatan och finns dessutom i Örebro, Malmö och snart i Göteborg.

Vi som arbetar som ledare på Unicus har alla en känsla av stark meningsfullhet på jobbet som kommer av att vi får göra en riktigt skillnad i människors liv. Tack vare att vi går till arbetet, ringer våra samtal och träffar nya och befintliga kunder välkomnas människor som ofta står utanför arbetsmarknaden in över tröskeln.

Tack vare att Unicus finns kan IT-kompetens som annars riskerar att gå till spillo omsättas till värde för våra kunder, samhället och för individen. För med ett jobb följer en ekonomi som ger frihet att köpa lägenhet, ta körkort och utforska sina intressen.

1.     Våra kunder gör vår framgång

Det känns häftigt att titta på vår kundlista och se ett dussin riktigt tunga, namnkunniga bolag på den svenska marknaden, och som jobbar med oss på ett långsiktigt sätt. Här är tre nedslag som är extra värda att nämna:

·       Bonnier släppte in oss i värmen

Familjen Bonnier och Mats Götlin var de första som trodde på oss och gav oss chansen att visa vårt kundvärde.

·       SEB gav oss vind i seglen

SEB som bank och Christina Norrbring har varit nyckelspelare för oss. Redan från början kände vi att Unicus var en bra matchning med SEB:s värderingar och efter 4,5 år är vi kvar på banken och har flera konsulter i uppdrag.

·       Swedbanks inköpsavdelning öppnar en ny dörr för oss

I somras tecknade vi ramavtal med Swedbank, och det var första gången som vi kom in på en ny kund via inköpsfunktionen. Här har Swedbanks inköpare fångat upp verksamhetens målsättning och ambition att arbeta för en större mångfald och inkludering, och såg att vi kunde bidra med det samtidigt som vi erbjuder den kompetens de behöver till rätt pris.

2.     Tack till Ulrika, Pia och Lotta på Arbetsförmedlingen

Ulrika Arvas var en av de första som Anders Barnå kom i kontakt med på Arbetsförmedlingen och hon lämnade ett permanent avtryck hos oss då vi fortfarande inleder med den tremånaders praktik som hon rekommenderade för att ge våra medarbetare en chans att komma in i matchen.

Pia Ackmark gav oss tidigt stöd och tillsatte företagsrådgivaren Lotta Liw som varit med oss på hela resan fram till idag när vi just tecknat en nationell överenskommelse med Arbetsförmedlingen. Med en samarbetsmodell som varit tyngre administrativt för oss hade inte Unicus varit där vi är idag.

3.     Sociala medier gör skillnad

Redan från start har vi arbetat medvetet med digital kommunikation och sociala medier. Vi har haft ambitionen att vara konsekventa och att regelbundet dela värdeskapande inlägg på LinkedIn för att bygga varumärket och att arbeta uthålligt med att uppdatera vår webb med relevant och intressant material.

Vi har inte haft resurser att köpa oss synligheten, utan har tagit hjälp med att skapa innehåll som väcker våra målgruppers intresse och som de gillar att läsa. Och strategin har gett bra utdelning. Trots att vi är små vet många vilka vi är och flera affärer har sin utgångspunkt i en första kontakt på LinkedIn. I ett första möte får vi ofta höra att de har läst om oss i en artikel, eller har blivit tipsade om oss av någon som tagit del av det material vi publicerat.

4.     Vi ställde om under pandemin och fortsatte växa

Innan pandemin hade vi en återhållsam inställning till arbete på distans, eftersom det då kan vara svårt att ge det stöd och den dialog som många av våra medarbetare behöver. När hela Sverige ställde om höjde vi vårt medarbetarfokus för att skapa en så bra övergång som möjligt.

Snart två år senare konstaterar vi att det har gått bra, och vi har till och med startat upp ett stort antal uppdrag på distans. När vi frågade våra medarbetare en bit in i pandemin hur de upplever distansarbete var det övervägande svaret att de är effektivare nu än tidigare. Våra konsulter visade prov på flexibilitet och vi tänker att en framgångsfaktor är att struktur och rutiner för distansarbete tydliggjordes i början av pandemin.

Och inget ont som inte har något gott med sig. För många av våra konsulter drar det mycket energi att resa med kollektivtrafik och att sitta i öppet landskap, så möjligheten att arbeta delvis på distans innebär att de har mer ork kvar till jobbet och fritiden.

5.     Från manuella testare till konsulter inom systemutveckling

I och med arvet från Norge var våra konsulter kort och gott ”testare” när verksamheten startade upp i Sverige. Men i och med att test har blivit mycket mer tekniskt, så har programmering blivit en baskunskap som de konsulter vi anställer behöver ha med sig. Vi har också breddat erbjudandet från ”test” till systemutveckling och erbjuder konsulttjänster inom områden där våra medarbetares förmågor kommer till nytta, som exempelvis testautomatisering, prestandatest och programmering.

Häng med på vår resa framåt!

När vi tar sikte framåt är det med samma långsiktiga strategi för tillväxt som styrelsen fastslog dag ett, och vi fortsätter att vässa processer och arbetssätt. Från hur vi rekryterar på ett så inkluderande sätt som möjligt till alla roller, till hur vi planerar våra konferenser för att fylla dem med aktiviteter som våra konsulter uppskattar.

Vår tillväxtresa fortsätter, och nästa delmål är att vi ska vara minst 100 konsulter i Sverige den sista december 2024. Samtidigt som Unicus också växer i Norge, Finland och i Holland.

Tack för att du är med oss, och kanske är det dig vi får anledning att nämna särskilt i vår 8-årskrönika?