Den 14 mars medverkar Anders Barnå på FKS (Föreningen Kognitivt Stöd) Inspirationsdagar 2018. Anders kommer att prata om Unicus och rubriken The perfect match for software testing. Se hela programmet här

Föreläsningen är 30 minuter lång och den är tillgänglig även för andra intresserade företag, myndigheter och organisationer. Att lyssna på vad Unicus är och gör är en bra igångsättare för ett eget mer hållbart och socialt ansvarstagande arbete.