Kacper är utvecklare på ett av Sveriges största energibolag, där han bland annat arbetar med databashantering i programmet Power BI. Han har blivit specialist på databashantering, där hans känsla för detaljer och struktur kommer till god användning.

– Power BI är ett program där man bygger interaktiva rapporter, så att slutanvändaren ska kunna klicka sig fram till exakt den informationen de söker, förklarar Kacper.

Rapporterna bygger på att rätt data hämtas för att sedan presenteras visuellt. Det gör att slutanvändaren enklare kan se olika förlopp och utveckling över tid. För att få fram data till en rapport skriver Kacper frågor i språket SQL inuti Power BI som sedan ska systematiseras för att visas korrekt. Han berättar att hans arbetsbelastning är väldigt jämn. Det är något han verkligen uppskattar:

–  Jag upplever inte särskilt mycket stress i arbetet. Det är inte mycket som kan gå fel. Ibland måste jag gå tillbaka och rätta något, men det är aldrig något stort problem.

Översättning är en vital del i migreringsprojekt

Redan under sina studier på Stockholms Universitet kom Kacper i kontakt med SQL, men det är först nu han arbetar med det. SQL står för Structured Query Language; ett språk som är framtaget för att hantera databaser. Han beskriver språket som relativt enkelt, men att det finns olika dialekter att förhålla sig till beroende på vilken miljö man befinner sig i.

Det är extra tydligt i det migreringsprojekt som Kacper är en del av. Där flyttar och översätter han data från en on-prem server till ett molnbaserat program som använder språket SnowSQL. Sedan följer ett arbete av automatisering och då går arbetet vidare till någon av hans kollegor runtom i Europa.

– Språket jag jobbar mest med är olika varianter av SQL. Man måste översätta från ena språket till det andra, annars förstår inte datorn frågorna, förklarar Kacper. Jag tar främst hand om data och ser till att den fungerar i Snowflake.

Viktigt att främja goda relationer på jobbet – så gör Kacper

De flesta av hans kollegor sitter inte i Sverige, utan kommer från bland annat Polen, Tyskland och Holland. Så även hans chef som sitter i Tyskland. De flesta i teamet arbetar hemifrån, förutom när de har möten för hela teamet på plats i Stockholm. Även om Kacper vet att han blir trött av socialt krävande situationer är han alltid med på mötena:

– Det är viktigt att visa upp sig, särskilt när man jobbar på Unicus. Jag vill att andra konsulter ska ha ett bra rykte och på så sätt är man en representant.

Att arbeta som konsult för Unicus är på många sätt likt andra konsultjobb, men med några små och viktiga skillnader. Precis som på andra konsultbolag har man en konsultchef. Parallellt med detta har konsulten även en WorkBuddy, en person som är anställd av kundbolaget som fått ansvar för att vara kontaktperson till Unicus konsult.

WorkBuddyn är insatt i Unicus verksamhet och konsultens styrkor och utmaningar. Med öppna kort slipper man lägga energi på att dölja sidor av sig själv. Då upplevs utmanande situationer oftast inte som lika svåra. Kacper berättar att för honom var det främst i början av uppdraget som behovet fanns där:

– Jag vill prisa min WorkBuddy! I början har man massor av frågor om praktiska saker som till exempel tidrapportering. Då är det schysst att ha någon som kan lägga lite extra tid på att förklara hur det fungerar.

Därför är träningen alltid högt prioriterad

Konsten att finna balans mellan prestation och arbete kämpar de flesta i vårt samhälle med. Träningen är inte enbart en källa till mental avkoppling, det är också ett viktigt socialt sammanhang. Kacper tränar karate där man följer en japansk etikett; ett regelverk för interaktion som passar Kacper som handen i handsken.

– Jag har lite svårt med sociala situationer, men jag har inte svårt med det sociala när jag vet vad som förväntas av mig.

Han berättar att så länge han prioriterar att träna så mår och fungerar han bra. Det är som meditation; mental vila som gör det enklare att hantera stress och press i vardagen. Karate är en sport som kräver hård träning och disciplin. Jag frågar om han har nytta av det även i sitt jobb, och då svarar han med ett leende:

– Jag skulle snarare säga att träningen jag väljer är en spegling av min personlighet. Jag gillar disciplin. Plus att man uppmuntrar varandra, de andra gillar träna hårt precis som jag. På det viset har jag hittat likasinnade människor.

Text: Karolina Örsta

Unicus erbjuder högkvalitativa tjänster inom dataanalys och systemutveckling. Programmering, automatisering och test är det vi är allra bäst på. Det unika är att alla våra konsulter har Aspergers – en styrka som gör oss strået vassare.