Vad händer om vi breddar begreppet kundkännedom?

Anders Barnå om är vår filmserie där Anders berättar om ett aktuellt ämne relaterat till Unicus verksamhet. Samtliga filmer är högst en minut långa.