Malin Allard är en erfaren konsult som har arbetat brett med både kravarbete och testledning. Under de senaste tre åren har hon varit teamchef, och nu när hon kliver ombord på Unicus är även det i en ledarroll. Hon kommer att arbeta nära såväl kunder som konsulter och på olika sätt skapa förutsättningar för lyckade kunduppdrag.

Malin kommer närmast från en konsult- och teamchefsroll på ett företag som arbetar med e-hälsa och som konsult inom kravhantering, test och testledning har hon en lång erfarenhet från att sätta upp processer och arbetssätt. På Unicus kommer hon att arbeta som testledare, coach och bollplank under leveranserna och fungera som ett stöd både till kunder och till konsulter.

– En viktig del av mitt jobb handlar om att säkerställa god kommunikation mellan exempelvis uppdragsgivare och konsulter så att samarbete och leverans fungerar bra. Personligen är det också spännande och utmanande att testa en ny bransch och att jobba på ett växande företag.

Det som lockade Malin till Unicus var företaget och affärsidén. Att man har hittat ett sätt att växla ut förmågor hos människor som ofta har svårt att hitta rätt i arbetslivet.

-För mig är det viktigt att jobba med något som känns meningsfullt. På Unicus får jag både bidra till kunderna och slutanvändarnas upplevelser, men också vara en del av något som gör stor skillnad i konsulternas liv.

När Malin studerade medicinsk infomatik på Karolinska och KTH arbetade hon extra på ett hem för barn med funktionsnedsättningar. Därifrån fick hon med sig en förståelse för att det är viktigt att jobba utifrån en persons förmågor och förutsättningar.

– Det gäller förstås inte bara personer med funktionsnedsättningar, utan även oss ”normalstörda”, och under årens lopp har tänkt en hel del på hur jag själv fungerar. Genom att vara medveten om hur jag fungerar kan jag dels ge mig själv rätt förutsättningar och dels ta hjälp av andra.

Malin beskriver sig själv som en person som en tekniskt intresserad men som är mer intresserad av användarnas behov och vad tekniken kan möjliggöra än tekniken i sig.

– Hantverket krav och test är roligt i sig, men det som gör att arbetet känns meningsfullt är att det leder till någon form av användarnytta i verksamheten. Man får vara en del i en kedja som hjälper till att underlätta någons vardag. På Unicus får jag skapa värde för människor i dubbel bemärkelse.