Unicus är väldigt glada att välkomna mobiloperatören 3 som ny kund.
Unicus uppdrag avser en konsult på plats hos 3 och sträcker sig året ut. Sedan juni förstärker Unicus konsult med kvalitetssäkring inom BI (Business Intelligence).