Vi på Unicus är båda glada och stolta att vi sedan den 23 augusti har ytterligare ett uppdrag hos vår kund Tre. Uppdraget består av att utveckla och underhålla verktyg på Networks-avdelningen.