Det finns många olika sätt att se på rekrytering, och åsikterna kring vad man bör och inte bör göra som arbetsgivare eller som sökande är många. En sådan vattendelare, som jag har sett att många har pratat om, är huruvida frågor om kandidatens fritidsintressen ens hör hemma under anställningsintervjun.

I den här artikeln berättar jag hur vi på Unicus använder frågor som tar avstamp i individens fritidsintressen för att rekrytera rätt.

1.      Tänk igenom varför du frågar om fritidsintressen

Precis som med alla andra frågor gäller det att ha tänkt igenom varför du ställer dem. Om fritidsintresse bara används som ett sätt att värma upp, eller om du riskerar att värdera olika intressen som positiva eller negativa, så är det en risk. Om du exempelvis själv spelar golf (eller gillar hästar som jag) riskerar du att färgas av det om kandidaten har samma intresse. På samma sätt riskerar du att färgas negativt om kandidaten har utvecklat en app med olika fågelläten om du inte förstår vitsen med fågelskåderi. Tumregeln är att frågan ska ge dig information som du ska kunna använda för att bilda dig en uppfattning om hur kandidaten skulle fungera i den roll hen är aktuell för.

2.      Användbart när arbetslivserfarenhet saknas

På Unicus rekryterar vi ofta personer som inte har så mycket arbetslivserfarenhet. Det är inte heller säkert att kandidaten har goda erfarenheter av skola/universitet. Om så är fallet är fritidsintressen ett område att börja samla in information från. Det är inte fritidsintresset i sig själv som är intressant, utan snarare hur fritidsintresset beskrivs. Nysta i fritidsintresset och ställ många följdfrågor. När vi gör det kan ett samtal om fritidsintressen erbjuda värdefulla insikter om individens styrkor och förmågor.

3.      Kartlägga drivkrafter och kompetens

Vi menar att det går att få fram en hel del om individens drivkrafter och kompetens genom att prata om fritidsintressen. Gräv fram guldkornen genom att ställa frågor som ”När började du med det? Vad är roligast? Vilken typ av problem kan man stöta på då? Hur löste du det? ” En person som har som fritidsintresse att sortera muttrar kan förklara hur planering, utförande och slutförande går till. Den personen kan ofta också berätta vad det är som är tillfredställande med uppgiften och vad som motiverar i sorteringsarbetet. I många fall kan jag sedan hjälpa kandidaten att översätta det till en jobbsituation som vi sedan diskuterar vidare ifrån.

4.      Fritidsintresset kan vara en trygg samtalsplats

En person som kanske aldrig har arbetat tidigare och som mestadels har negativa erfarenheter från skolan kan ofta beskriva sina styrkor på ett bättre sätt om hen får prata om sig själv i en kontext där hen känner sig trygg. Ett fritidsintresse är någonting vi gör för att vi tycker att det är roligt och intressant och jag upplever ofta att individer har lättare att komma till sin rätt när vi pratar om att programmera hemsidor, spela dataspel eller vilka teknikbloggar som är bäst och varför. I de samtalen ser jag bortom var individen befinner sig just nu – och får syn på vad som är möjligt.

5.      Intresset kan vara en merit

Ibland kan själva intresset i sig vara en merit. I vårt fall ser vi det som en merit att du programmerar på fritiden eller spelar spel där du använder samma förmågor som vid systemutveckling. Om du som kandidat kanske varit med och betatestat ett spel på fritiden är det förstås en merit om du söker en tjänst som testare.