Att vara konsult handlar i mångt och mycket om att snabbt kunna sätta sig in i en uppgift och börja bidra med sin kompetens. Med ålder och erfarenhet blir detta såklart enklare, men det slutar aldrig vara en utmaning. Det finns en hel del som man kan göra, både som konsult och som uppdragsgivare, för att produktiviteten ska var så hög som möjligt redan från start. Under mina år i konsultbranschen har jag sett bra exempel, där konsulten kliver in på ett sömlöst sätt, men även ett gäng dåliga där onödigt många timmar har runnit i väg.

Här nedan har jag sammanfattat det jag ser som den lägst hängande frukten för att ge en konsult en flygande start och för att vara produktiv över tid:

En markerad start av dagen

Väl igång flyter jobbet för det mesta på rätt bra, men ofta börjar dagen med en viss osäkerhet kring vilken uppgift som vi ska börja med. Och även om det egentligen finns en tydlig plan så är risken att man börjar med saker som är mindre viktiga eftersom de är enklare att genomföra. För att säkerställa en bra start på dagen, där alla tar i tu med rätt saker, är det en bra idé att börja med en kort samling.

Om du är arbetsledare, säkerställ att din medarbetare ser och förstår sina uppgifter och att ni är överens om när det ska vara klart och vilket resultat som förväntas.

Delegera större

Att arbetsleda och sätta andra i arbete är inte enkelt, och för den som leder är det främsta verktyget ”delegering”. Var inte för snål i det du delegerar, utan du kan med fördel lämna över flera arbetsuppgifter samtidigt. Men var tydlig med i vilken ordning de ska utföras och betona att allt inte ska vara klart samtidigt. Anledningen till att det är smart att överlämna flera uppgifter på en gång är att olika individer angriper saker på olika sätt och jobbar dessutom olika fort.

Det är dessutom mer motiverande för den som ska göra jobbet att se sitt bidrag som en del av ett större sammanhang. Tvärtemot vad många tror är det inte stressande och pressande, utan om det kommuniceras på ett bra sätt är det peppande.

Vad ingår INTE i uppgiften

Som ledare är vi ofta mycket bra på att berätta vad vi vill att en person ska göra. Vi formulerar mål och delar kanske med oss tankar om hur genomförandet ska ske. Det är bra, men det skulle bli så mycket bättre om vi också berättade vad som inte ingår i en arbetsuppgift och vad som inte förväntas.

Ambitiösa medarbetare tenderar att ta ansvar, och det är lätt för oss människor att ta tag i saker som hänger ihop med den uppgiften vi utför, även om den som delegerat uppgiften inte tänkte att det skulle ingå. Utan en noggrann och löpande uppföljning är det lätt hänt att konsulten utför arbetsuppgifter som ligger utanför scope.

Insikt 

När jag pratar med Unicus kunder, och någonting inte flyter på helt hundra, gäller det nästan alltid att dagen inte fått en markerad start, att för liten uppgift delegerats eller att vad som inte ingår i uppgiften inte har formulerats. Men när vi samtalat kring det en stund landar vi för det mesta i att det sällan har med konsulten eller diagnosen att göra. För oavsett vem som utför uppgiften kvarstår faktum att resultaten sällan blir bättre än tydligheten i vad som skall uppnås och strukturen för hur arbetet ska utföras. När jag själv är arbetsledare, och upplever att en leverans av någon anledning inte når hela vägen fram, börjar jag därför alltid med en lagom portion självrannsakan.  

Diskutera gärna artikeln med mig här

/Anders Barnå, VD Unicus Sverige