Hjärnan hos den som har asperger fungerar lite annorlunda än hos normalstörda människor. Alla som har asperger är förstås unika individer, men många har ett unikt gott öga för
detaljer. Man skulle kunna säga att deras hjärnor är som gjorda för test. Våra konsulter ser saker som andra missar och när de granskar data eller text har de en uthållighet jag inte är i
närheten av – ens med tio koppar kaffe i kroppen. Detta är en artikel från LinkedIn där jag berättar om hur vi växlar ut våra konsulters unika fördelar.

Att leva med en neuropsykiatriskfunktionsvariation (NPF) är ofta utmanande, och innebär bland annat att det kan vara svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Men allt som har en baksida har också en framsida. Unicus verksamhetsidé är att växla ut styrkorna hos den som har asperger. I den här artikeln ger vi exempel på vad vi kan hjälpa till med och förklarar vad det är som gör våra konsulter särskilt väl lämpade för dessa uppgifter.

Test och kvalitetssäkring

Våra konsulter kan hjälpa till med såväl funktionella- som icke-funktionella test. Funktionella test innebär precis som namnet antyder att man testar funktionerna i ett system. Man kollar att knappar fungerar som de ska och att det man som användare förväntar sig ska hända när man exempelvis öppnar ett fönster också gör det. Icke-funktionella test innebär att man snarare testar utifrån ”kvalitetskrav”. Då tittar man på användbarhet och design, men det kan också exempelvis vara hur man upplever prestanda och svarstider.

System som inte fungerar kan få såväl lång- som kortsiktiga konsekvenser. Från att kunden klickar sig in på en annan webbutik om det tar för lång tid att ladda sidan där man betalar, till att en stor organisation väljer ett annat system vid nästa upphandling.

När saker inte funkar helt klockrent får trovärdigheten sig också en törn. På en av Sveriges största banker (som ännu inte anlitat oss) får man exempelvis just nu upp ett felaktigt felmeddelande när man växlar mellan privatkundsanvändare och företagsanvändare. Personen som berättade det för oss tycker att det känns halvbra att låta en organisation som slarvar på det sättet ta hand om ens pengar. Man undrar ju onekligen om det sliras med kvalitén även på andra ställen.

Förmodligen slank det här felet igenom eftersom det inte ställer till med något. Men våra testare hade inte missat det! De lägger märke till även det minsta sandkornet i skon. Sakerna som gör att man som användare får en upplevelse av ”helgjuten kvalitet” och en känsla av trygghet.

Olika typer av teststrukturer

När man genomför scriptade test innebär det att man testar igenom ett system enligt ett förbestämt manus – ett testfall. Det kräver ofta att man har uthålligheten att göra samma sak många gånger och att man exempelvis ser texten med fräscha ögon den hundraelfte gången man läser den. Vid det här laget har du säkert redan koll på att våra konsulter är bra på att göra samma sak flera gånger! Vi arbetar både med manuella tester och testautomatisering.

Utforskande test innebär att man letar efter problem enligt en viss struktur, men att man gräver lite djupare när man hittar något som ser konstigt ut och spanar från flera perspektiv. Man kan exempelvis utforska svarstider i en viss situation eller testa hur varukorgen fungerar och beter sig. Våra testare är otroligt bra på utforskande test. För inte nog med att personer med asperger ofta har en makalös uthållighet, de är också som regel mer intelligenta än snittet och begåvade med en skarp analytisk förmåga.

Kravgranskning

Genom att granska kraven tidigt i processen kan vi hitta saker som inte är så tydliga som de skulle kunna vara. Då kan vi ställa klargörande frågor redan i ett tidigt stadium istället för att dessa kommer upp i slutskedet av utvecklingen. Om det finns utrymme för tolkning så finns det en stor risk att saker inte blir som det var tänkt. Här är tumregeln att ju tidigare i kedjan frågorna ställs desto billigare blir det.

Dokumentgranskning

Något som våra konsulter är väldigt bra på är att granska olika typer av dokument, som exempelvis manualer. Vi kontrollerar bland annat att det står rätt saker, att bild och text hänger ihop, att det är språkligt korrekt, att samma termer används genomgående och att det linjerar med nomenklaturen i systemet. Står det ”ja” i systemet ska det inte stå ”bekräfta” i manualen.

Om en manual inte har granskats på ett professionellt sätt kan det få en rad olika konsekvenser. Användaren kan bli frustrerad och inte vilja använda systemet, supporten lastas ner med frågor, och om manualen exempelvis är full med stavfel kan det påverka varumärket negativt.

För den som inte har asperger kan det vara svårt att gå igenom samma material flera gånger och hitta nya saker. Eller att orka läsa och granska med lika fräscha ögon i slutet som i början av en tjock lunta. För den som vet hur systemet fungerar kan det också vara lätt att börja läsa mellan raderna. Det gör inte våra konsulter – de förstår vad de inte förstår.

Datatvätt

Inför en migrering är det viktigt att den data som ska överföras är konsekvent och att det exempelvis inte är tomma fält. Tvättarbetet kan man antingen göra manuellt eller med hjälp av verktyg. Det rör sig ofta om extremt stora mängder data och det gäller att kunna skapa sig en överblick och att ta sig an tvätten med stor uthållighet. Om det handlar om att slå ihop olika system är det också viktigt att begrepp och termer i de olika databaserna används på samma sätt och att värden är i samma format. Våra konsulter går igenom data, hjälper till med förslag på regelverk och åtgärdar det som behövs för att det ska bli en sömlös datamigrering.

 

Malin Allard på LinkedIn 15 januari 2019