Även om autism är vanligt så är innebörden inte kände för de flesta. Denna lilla film tar sin avstamp i våra förutfattade meningar och ger oss en helt annan bild av vad autism kan var. Väl värt att spendera 10 minuter på den tycker jag.