English

För arbetsgivare som vill lära sig mer om neurodiversitet finns det nu goda möjligheter. Från och med januari erbjuder Unicus praktisk träning och implementering av neuroinklusivitet – en satsning som leds av tidigare konsultchef Therése Utsi.

Företag efterfrågar mer kunskap och ledarstöd för att arbeta med neuroinklusivitet i arbetslivet. För att möta det behovet erbjuder Unicus Neuroinclusion Services för alla typer av organisationer. Therése Utsi har tidigare arbetat som konsultchef och ansvarar nu för utvecklingen av det nya affärsområdet:

– Neurodiversitet handlar om att hjärnan processar och filtrerar information på ett sätt som ligger utanför normen. Alla medarbetare i vår konsultverksamhet befinner sig på autismspektrat och vi har även många kollegor som har ADD, ADHD och dyslexi. Nu har vi har paketerat decenniers erfarenhet och genom Neuroinclusion Services för vi vidare den kunskapen till våra kunder.

Forskning visar att omkring 15 procent av befolkningen har profiler som hanterar information på ett sätt som faller under kategorin neurodiversitet. Det är en osynlig funktionsnedsättning, som utan stöd kan bli en kostsam historia för både organisation och medarbetare.

– Vad kostar det varje gång ni missar en deadline? frågar Therése retoriskt. Eller ännu värre: Vad kostar en sjukskrivning för de som kämpar med att dölja sina svårigheter? Det leder till negativa konsekvenser för både individ och arbetsgivare.

Efterfrågan är enorm

Redan 2027 kommer ett av fyra Fortune 500-företag aktivt rekrytera neurodivergenta talanger, om vi ska tro Gartners framtidsspaning. Dessutom ökar nu kraven på företag som måste rapportera hur de arbetar med inkludering som en del av hållbarhetsarbetet.

Redan nu märker Therése att efterfrågan på kunskap om neuroinkludering är enorm:

– Vi hinner knappt med för att så många företag efterfrågar det här. Gartner och andra som är tidiga på bollen har förstått vilken konkurrensfördel neurodiversitet bidrar med. Allt börjar med ledarna; de måste förstå varför inkludering är viktigt.

Neuroinclusion Services tar avstamp i att höja ledarnas kunskap om neurodiversitet. För att visa värdet av neuroinklusivitet mäts kundens utveckling genom analys av data på årsbasis, vilket bidrar till att visa affärsvärdet av investeringen.

Fokus ligger inte på enskilda anpassningar, utan målet är att skapa en arbetsplats som är inkluderande för så många som möjligt. Ledarna får praktisk träning genom att anpassa utvalda processer i organisationen. Det är ett systematiskt arbete, som behöver arbetas in i det dagliga arbetet.

Neurodiversitet finns i alla team

Till skillnad från Unicus övriga arbete går Neuroinclusion Services bortom IT-avdelningen. Det spelar ingen roll vad du jobbar med, vad du talar för språk eller om du är man eller kvinna; neurodiversitet finns i alla team. Med kunskap och träning får ledare rätt verktyg för att driva beteendeförändring som gör skillnad på riktigt.

– Det finns inget annat företag som har vår praktiska kompetens av att bygga och leda en organisation med så hög andel neurodiversitet, säger Therése. Inom auticon har vi snart 600 konsulter som är på autismspektrat. Det gör våra tjänster helt unika.

Med stöd från Unicus kan arbetsgivare förbättra sina processer och dagliga arbete för att inkludera fler. Från rekrytering och on-boarding, till förmågan att behålla talanger i organisationen. Det här är bara början på ett skifte som bidrar till positiv förändring för både organisationen och dess medarbetare.


Neuroinclusion Services med Unicus

Unicus/auticon är en internationell leverantör inom neuroinkludering. Vi har paketerat decennier av erfarenhet av att bygga och leda en organisation där 95 procent av medarbetarna har autism, ADD/ADHD, dyslexi och andra profiler. Varje medarbetare ska ha möjlighet att lyckas. Med rätt kompetens kan ledare bygga en neuroinkluderande organisation.

Neuroinclusion Services utgår från kundens vardag. Vi erbjuder en praktisk väg framåt i form av strategisk rådgivning, träning av ledare och team, digitala kurser och coaching.

För mer information, kontakta Therese Utsi.


Text: Karolina Örsta

Unicus erbjuder högkvalitativa tjänster inom dataanalys och systemutveckling. Programmering, automatisering och test är det vi är allra bäst på. Det unika är att alla våra konsulter har autism – en styrka som gör oss strået vassare.