Arbetsförmedlingen befinner sig i ett intensivt utvecklingsskede som tar avstamp i den reformering som inleddes 2014 då Mikael Sjöberg tog över som generaldirektör. Förändringsresan syftar till att bli en nyare, modernare och mer effektiv myndighet genom att bland annat bli en ännu bättre partner till arbetsgivare. Ett konkret steg är att Arbetsförmedlingen nu är uppdelat i tre verksamhetsområden, där ett område utgår från kompetensförsörjning och arbetsgivarens behov.

  • Vi behöver agera mer snabbfotat och kunddrivet, samt bygga långsiktiga relationer med arbetsgivare så att vi kan sätta gemensamma strategier för kompetensförsörjning, säger Pia Ackmark som leder Verksamhetsområde Arbetsgivare för hela Sverige.

Arbetsförmedlingen är en viktig partner för Unicus, och sedan starten 2017 har samarbetet utvecklats och förbättrats. Eftersom Arbetsförmedlingens arbetsmodell har utgått från den arbetssökande har Unicus tvingats möta nya handläggare vid varje rekrytering. Det innebär det att historiken inte följt med från den ena processen till den andra vilket har dragit tid och energi från Unicus samtidigt som det är ineffektivt för Arbetsförmedlingen.

  • Vi är en myndighet och behöver förhålla oss till lagar och förordningar, men genom att vara lösningsfokuserade och arbeta nära Unicus har vi hittat kreativa vägar framåt inom ramen för regelverket. Som exempelvis att erbjuda en dedikerad företagsrådgivare och ett arbetssätt som innebär att alla Unicus ärenden hanteras av ett färre antal personer och att kontakten alltid går via samma kontor.

Pia beskriver att Arbetsförmedlingen befinner sig på en mental resa för att bli en nyckelspelare på den nya tidens snabbrörliga arbetsmarknad. Här är utgångspunkten att det är Sveriges företagare som skapar jobb och för att vara ett stöd till arbetsgivarna behöver Arbetsförmedlingen arbeta ännu mer proaktivt och agera uppsökande.

  • I samarbetet med Unicus har vi fått en chans att ställa oss i arbetsgivarens skor och vi har dragit viktiga lärdomar om hur vi kan utveckla våra arbetssätt för att bli en värdefull och snabbfotad partner. Den samarbetsmodell som vi har utvecklat tillsammans kan mycket väl komma att utgöra grunden för våra framtida arbetsmodeller.

Arbetsförmedlingen är en viktig resurs för Unicus. Dels för att alla kandidater söker jobb och slussas den vägen, dels för att systemet med praktik och utvecklingsanställning skapar) förutsättningar för Unicus att ge den nya medarbetaren tid att lära sig hantverket och bli varm i kläderna. Ytterligare en viktig aspekt av det ekonomiska stödet är att det möjliggör en större intern ledarkapacitet jämfört med andra konsultbolag. Det innebär att Unicus kan erbjuda det stöd konsulterna behöver för att ta ett framgångsrikt steg ut i arbetslivet. Arbetsförmedlingens närvaro innebär även ett förstärkt skyddsnät för Unicus medarbetare.

  • Vi på Arbetsförmedlingen ser att svenskt näringsliv behöver bli bättre på att ta tillvara allas kompetens. Unicus är att ett utmärkt exempel på en verksamhet som vi gärna ser fler av. En verksamhet som arbetar med socialt ansvarstagande samtidigt som de är ett vanligt företag. Trenden i samhället är positiv men här har vi inom AF en jätteroll att driva på och öka tempot.