Unicus är stolt medlem i Integrationspakten, ett samarbete för integration och jobbskapande som lanserats av Stockholms stad. Integrationspakten är ett svar på att många kvinnor och män saknar ett arbete att gå till samtidigt som många arbetsgivare har stora behov av kompetens.

Stockholms stad har tagit initiativ till Integrationspakten för att genom ett långsiktigt samarbete med Stockholms arbetsgivare bidra till en mer inkluderande arbetsmarknad och stad. Integrationspakten har tre mål – att möta arbetsgivares behov av kompetens, att korta vägen till svenska språket, utbildning och arbete och att stärka integrationen i Stockholm.

– Det allra viktigaste är att hitta ett forum där staden och Stockholms arbetsgivare kan mötas på riktigt och prata löpande och långsiktigt om vilka behov vi har, säger arbetsmarknads- och integrationsborgarrådet Fredrik Lindstål (C).

Som medlem är Unicus en del av Integrationspaktens medlemsnätverk. Nätverket samlas regelbundet för att få full utväxling på sitt engagemang, hitta nya samarbeten och tillsammans med andra medlemmar innovera nya lösningar för hur arbetsmarknaden kan bidra till integration. 

Unicus ser fram emot att tillsammans med andra medlemmar i Integrationspakten dra vårt strå till Stockholm 

Mer om Integrationspakten:

Integrationspakten lanserades 30 september i Stockholms stadshus för att minska gapet mellan antalet arbetslösa och antalet lediga jobb och därigenom bidra till en mer inkluderande arbetsmarknad. Under lanseringen anmälde sig omkring 200 organisationer att bli medlemmar i Integrationspakten. Arbetet som följer handlar om att definiera förutsättningarna för varje medlemskap.

Arbetet med Integrationspakten är under utveckling och uppbyggnad och dialog pågår just nu med ett stort antal företag, civilsamhällesorganisationer samt myndigheter hur vi kan skapa de bästa förutsättningarna för arbetet.

Målet med Integrationspakten är att:

  • korta vägen till arbete, svenska språket och till försörjning genom eget arbete för att fler stockholmare ska få möjlighet att leva självständiga liv och förverkliga sina livsdrömmar
  • möta arbetsgivares utmaningar med att hitta arbetstagare med efterfrågad kompetens
  • stärka integrationen i Stockholm genom att fler deltar i arbetslivet och försörjer sig genom eget arbete.

För allmänna frågor om Integrationspakten kontakta: katarina.bexar@stockholm.se eller gå in på www.stockholm.se/integrationspakten