Unicus VD Anders Barnå talar tillsammans med Christina Norrbring, Head of IT Solution Delivery SEB, på Forum för Sociala Investeringar om ”En social investering värd att skala upp”. 

Samarbetet mellan Unicus och SEB har pågått sedan 2017 och idag har SEB sex konsulter från Unicus. Christina Norrbring uttrycker att de är mycket nöjda med leveransen och att samarbetet även haft flera positiva effekter som hon inte räknat med från början. Medarbetarna på SEB är stolta över att företaget tar ett socialt ansvar och genom samarbetet möjliggör att personer i arbetslöshet kommer till anställning. De flesta chefer kände inte till så mycket om Asperger innan, men uttrycker att de är glada att de vågade gå utanför sin “comfort zone” och ta in konsulter från Unicus. Samarbetet har fallit väl ut och är värt att skala upp.