Nytt år och ett nytt uppdrag. Denna gång är det Samuel Lundberg som ansluter till SEB  för att hjälpa dem testa och testautomatisera  

sina onboarding rutiner.

#testaannorlunda

Läs nedan Samuels reflektioner kring sin tid på Unicus och att det när är dags för första

uppdraget. https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6481861083614232576/