När Anders Barnå, vd på IT-konsultföretaget Unicus, ville teckna pensions- och sjukförsäkring för sina medarbetare stötte han på patrull.  Samtliga IT-konsulter på Unicus har Asperger, en diagnos inom autismspektrumet, och alla försäkringsbolagen Anders kontaktade nekade medarbetarna försäkring just på grund av deras diagnoser. Utom SEB.

Läs hela intervjun här