Hur vi jobbar Vi tror på rutiner och struktur i allt vi gör

Repetion bygger kunskap och skapar lönsamhet

Ordning och struktur är centralt i Unicus av många skäl. Våra medarbetare trivs med och uppskattar struktur. De vill veta vad som gäller och kan de känna igen sig från en dag till en annan så skapar det trygghet pch effektivtet.

Vi som är ledare på Unicus har inte Asperger men även för oss så är rutiner och struktur centralt. Vi är få och skall vi göra det vi vill måste vi jobba smart. Vi strävar därför att skapa arbetsmodeller som vi kan följa och kontinuerligt utveckla. Vi minskar vårt personberoende och kan lägga vår tid på våra medarbetare och våra kunder.

Nedan kan du läsa om vårt arbetssätt. Vi väljer att inleda med tiden fram till praktik start, vi kallar det rekrytering. Med konsulten tar sin början i praktiken men beskriver sedan hela vår relation utifrån medarbetarperspektivet. Med kund är ungefär detsamma men här försöker vi beskriva hur vi vill att du som kund skall uppleva det.