Hur vi jobbar Vi tror på rutiner och struktur i allt vi gör

Unicus möte

Repetition bygger kunskap och skapar lönsamhet

Ordning och struktur är centralt i Unicus av många skäl. Våra medarbetare trivs med och uppskattar struktur. De vill veta vad som gäller och kan de känna igen sig från en dag till en annan så skapar det trygghet och effektivitet.

Vi som är ledare på Unicus har inte autism / Asperger men även för oss är rutiner och struktur centralt. Skall vi få det gjort som vi vill så måste vi jobba smart. Vår strävan är att skapa arbetsmodeller som vi kan följa och kontinuerligt utveckla. Det minskar vårt personberoende och gör att vi kan lägga vår tid på våra medarbetare och våra kunder.

Nedan kan du läsa om vårt arbetssätt. Vi väljer att inleda med tiden fram till praktikstart, vi kallar det rekrytering. Med konsulten tar sin början i praktiken men beskriver sedan hela vår relation utifrån medarbetarperspektivet. Med kund är ungefär detsamma men här försöker vi beskriva hur vi vill att du som kund skall uppleva det.