Vi hittade supersnabb scriptläsare

”För oss som organisation, och för mig personligen, har samarbetet med Unicus aldrig handlat om välgörenhet. Vi hade en svår uppgift som vi behövde lösa och motiverades bara av att hitta rätt person för jobbet”, säger Sofia Henriksson som arbetar som chef för en avdelning som arbetar med tjänsteutveckling, applikationsdrift, integrationsplattformar, dokumentförvaring och digitala utskick på AFA Försäkring. 

När Sofia anställdes på AFA fick hon ärva en tjänst med en stor teknisk skuld som innebar en risk för verksamheten. Tillsammans med medarbetarna började hon titta på hur ett första steg för att lösa problemen skulle kunna se ut. 

– Vi hade ett gäng script från 2013 och framåt och vi visste att en del av de incidenter som hade hänt var kopplade till dem. Det var en bra plats att börja. Eftersom vi inte hade kompetensen in-house började jag titta på att ta in en extern resurs. 

Precis när Sofia var på marknaden efter en konsult som kunde hjälpa till med scripten hade hennes chef bjudit in Sara Sadarangani från Unicus att hålla en presentation. Sara berättade om Unicus koncept och om konsulternas unika fördelar. Sofia tänkte omedelbart på scripten. Hon pratade med Sara, gjorde en uppdragsspecifikation och skickade ett testcase. Det Sofia inte berättade för Sara var att de hade smugit in ett litet fel i scriptet. 

– Det tog bara någon dag och sedan hörde Sara av sig och berättade att konsulten Knut som satt och tittade hade kört fast eftersom det verkade vara något som inte stämde med scriptet. Då visste vi att vi hade hittat rätt person för jobbet. 

Genomtänkt onboarding

Innan Knut klev ombord på AFA försäkring blev alla som skulle arbeta med honom inbjudna till ett introduktionsmöte som Malin och Sara från Unicus höll i. Knut fick också ett gediget introduktionsprogram för att få så goda förutsättningar som möjligt att såväl trivas som att lyckas med uppdraget. Från välkomstfika till tydliga instruktioner för arbetsuppgifterna. 

– Knuts onboarding skilde sig väldigt mycket från hur vi brukar göra. I vanliga tar vi oss inte tid på samma sätt att definiera exakt vad som ska göras, och tar heller inte hänsyn till att vi behöver förtydliga saker som är självklara för oss som jobbar här. Jag insåg till exempel att snarare än att bara säga ”det här ska dokumenteras” så kan vi vara tydliga och säga ”och det ska dokumenteras i den här mallen”. 

Innan Sofia arbetade med Knut hade hon begränsad erfarenhet av Asperger och beskriver det som att hon hade en bild av att det handlade om ett mer påtagligt funktionshinder. 

– Knut är en glad norrman, han fungerar bra socialt och ställer frågor och följer med och lunchar och fikar. Jag har träffat människor i IT-branschen som är bra mycket mer speciella än Knut. 

Läser script som en veckotidning

Redan när Knut hittade felet i testscriptet visste Sofia att Knut hade rätt kompetens för att lyckas med uppdraget. Däremot missbedömde hon hur lång tid de skulle ta att slutföras; Knut är för snabb.

– Vi kontrakterade Knut för ett halvår, men han var klar redan efter två och en halv månad. Då hittade vi ett annat uppdrag åt honom som vi tänkte skulle ta en månad, men han var klar redan efter en vecka, så just nu är han på en annan avdelning och hjälper till. Och förutom att han har gjort det vi bett honom om har han dessutom kommit med förslag på förbättringsåtgärder. 

Sofia satt bredvid Knut när han arbetade och med scripten och berättar att det var fascinerande att se hur han tog sig an uppgiften. 

– Eftersom Knut inte tycker om att jobba på skärmen skrev han ut papper som han la på sitt skrivbord. Han la alla papper kant i kant med millimeterprecision, sedan läste han scripten som jag skulle läsa en veckotidning. Det var fascinerande att se!