Inkludering som stärker varumärket och affären

I samband med att en testare på avdelningen ”Infrastruktur & Säkerhet” skulle sluta aktualiserades möjligheten för Swedbank att anlita en konsult från Unicus. För att fylla luckan behövde man en noggrann och uthållig individ, uppgifter som man tänkte kunde vara helt perfekta för någon som är utrustad med de förmågor som personer med asperger ofta har.

– Vi vill vara en bank för alla och därför är jag glad att vi kan leva våra värderingar när vi tillsätter våra tjänster. Personligen är jag helt övertygad om att vi uppnår bättre resultat om människor som är olika arbetar tillsammans, säger Christian Edström som jobbar som Chief Product Owner för Cloud and enabling platforms på Swedbank.

En lösning där alla vinner

Unicus konsult anlitades som testare och utvecklare, och visade sig snart vara precis rätt person för jobbet. Samarbetet med Unicus innebär därmed att Swedbank löser ett problem, och adderar värde till verksamheten, samtidigt som det bidrar till inkludering i samhället. Personer med Asperger har ofta svårt att ta sig in på arbetsmarknaden, trots att de flesta både vill jobba och har förmågor och färdigheter som är efterfrågade. 

– Eftersom behovet av den kompetens som Unicus konsulter tillför finns på många håll i banken, kommer vi säkert se ett utökat samarbete i framtiden”, säger Christian.