Mångfald är en framgångsfaktor för Scania

På Scania är mångfald en styrka att räkna med. Det syns inte minst i Jakob Robertssons team som ansvarar för utvecklingen av Scanias hemsida. När de behövde en testare var Unicus unika kompetens en spännande möjlighet. 

– Vi har ett väldigt blandat team från sex olika världsdelar, förklarar Jakob. Vår kulturella mångfald har verkligen varit en framgångsfaktor. Därför kändes det spännande att se om Unicus kompetenser kunde addera en ny dimension. Det har fungerat fantastiskt bra!

Hos Unicus har alla konsulter en autismdiagnos. Det kan till exempel betyda stark analytisk förmåga och uthållighet i repetitiva processer, men också utmaningar i sociala sammanhang. Kompetensen från Unicus i form av detaljseende och förmåga att angripa utmaningar på nya sätt har stärkt hela teamet. 

– Det hade inte kunnat bli bättre, säger Jakob med ett leende. Både i teamet och i form av leveranser. Vår konsult från Unicus har aldrig jobbat som testare innan, men har kommit in på ett fantastiskt sätt. 

Detaljrikedomen hos Unicus konsult har lett till fler diskussioner om hur man kan förbättra olika arbetsprocesser. Det har påverkat hela teamet positivt. Idag pratar de ofta om vikten av feedback och hur de kan arbeta för att växa tillsammans som team. Jakob konstaterar också att det är många saker som har samspelat väldigt fint: 

– Att vara förstående och snäll är bra ingångsvärden för att lyckas.

Unicus mål för alla konsulter är att växa med rollen. Man börjar ofta som helt ny inom sitt fält, för att över tid växa med uppdraget. Unicus konsult blev snabbt en del av teamet, vilket Jakob tror beror på arbetskulturen:  

– Vi har en stark kultur i att ta eget ansvar. Ett resultat av det är att vi har kontroll på vem som gör vad. Det gör det också lättare att komma in i teamet.

Det första jag slås av i mötet med Jakob är hans ödmjukhet. Teamet arbetar mycket med vad som kallas servant leadership. Istället för att leda med hela handen fokuserar modellen på att låta alla i teamet ta ansvar för att driva arbetet framåt. Varje person ansvarar för att lösa uppgiften på bästa sätt. Ledaren är stöttande istället för auktoritär. Samtidigt ställer det högre krav på medarbetaren själv att vara aktiv i förändringsarbetet. 

Jag frågar Jakob hur det fungerar när man kommer in som ny i teamet. Han berättar att de arbetar med buddies, någon som man avslappnat ska kunna luta sig mot. Med värme berättar han om sitt team som de senaste året har vuxit snabbt. 

– När man kommer in i teamet så känns det nästan mer som en familj än ett team i grunden, säger Jakob. Det finns en sån trygghet att luta sig mot. Det är lite fascinerande att vi lyckas behålla den känslan trots att vi inte träffas så mycket. 

En öppen kultur där alla känner sig trygga är viktigt för att bygga hållbara team. Att se mångfald som en styrka är en annan pusselbit. För Jakob är det en ständig strävan att våga släppa in “annorlunda”. Han återkommer alltid till frågan om hur han kan addera nya dimensioner till teamet. 

– Utforskandet blir en utgångspunkt i vårt arbete, förklarar Jakob. Många av de som söker tjänster hos oss är nyfikna på mångfaldsaspekten. Så det är ingen nackdel att rekrytera till ett team med blandade bakgrunder, utan snarare en fördel. 

Kulturen och arbetsmodellen gör också att det alltid är okej att lösa saker på sitt eget sätt. Det skapar rum för individuell utveckling och mer ansvar över tid. Nu är det snart dags för Unicus konsult att introducera ännu en testare till teamet: 

– Om man har bra människor runt omkring sig är det lättare att navigera nya uppgifter. Försök ta bort alla trösklar – alla former av auktoritet måste bort för att man ska lyckas, avslutar Jakob.