Mångfald i mobben på SVTi

Appar har blivit sättet som många av oss konsumerar nyheter och underhållning, men de flesta av oss tänker nog inte så mycket på arbetet bakom kulisserna. Eller på de människor som skriver kod och säkrar snabbhet och användarvänlighet. På SVT arbetar teamen som utvecklar apparna för nyhetstjänsten och sporttjänsten utifrån två övergripande strategier, samtidigt som önskelistan från redaktionerna är i det närmaste oändlig. 

– Vi väljer själva hur vi ska arbeta för att nå målen, men vi är ödmjuka inför att det vi gör påverkar redaktionernas arbetssituation, säger Rickard Westman som arbetar som gruppchef på SVTi, Nyheter & Sport, där SVT:s digitala nyhetstjänster utvecklas.

Teamen som utvecklar apparna är korsfunktionella och medarbetarna har många olika kompetenser och roller. Allt från UX-design och test till produktägare med affärsansvar. Grupperna hålls små för att underlätta kommunikationen, och teamen hålls ihop över tid så att de ska lära känna varandra och den produkt som de jobbar med. Varannan vecka stannar teamen upp och har en retrospektiv som ett sätt att ta ansvar för den egna processen och uppnå förbättring i arbetet.

– När det genomförs ofta och återkommande är det ett kraftfullt verktyg som förstärker normen att hela tiden identifiera förbättringspunkter.

Agilt och mobbprogrammering

SVT utvecklar med agil metodik och har en kontinuerlig kontakt med användarna av tjänsterna för att säkerställa att det som utvecklas är användarvänligt. När teamet ställs inför uppgifter som kräver mer komplex problemlösning arbetar de enligt en metod som kallas mobbprogrammering där grundtanken är att reducera ställtid i projektet. I en vanlig organisation optimerar man för att alla alltid ska ha något att göra. Här är målet snarare att optimera efter flöde för att så snabbt som möjligt leverera värde till användarna. I praktiken innebär det att hela teamet arbetar framför en skärm och löser samma problem.

– När alla är samlade finns nästan alltid den kompetens som behövs för att komma framåt. Vi behöver inte synka eller hålla varandra uppdaterade och det blir en bättre kvalitetssäkring då vi hela tiden får allas perspektiv på arbetet.

När Rickard först träffade Unicus kände han en viss tveksamhet att ta in en konsult med asperger just med tanke på mobbprogrammeringen, eftersom det ställer höga krav på kommunikations- och samarbetsförmåga. Det visade sig dock att det inte var några problem och Rickard berättar att han insett att mobbprogrammering mycket mer är en övning i att lyssna än att prata.

– Det är helt okej att sitta tyst större delen av tiden och att man kliver in när man har något att tillföra. Alla behöver heller inte vara på plats hela tiden för att mobben ska rulla vidare. Det är helt okej att ta en paus och att komma tillbaka när man känner sig redo.

Upphandling som sänker trösklar

Reserverad upphandling är ett sätt för offentliga verksamheter att stödja grupper som har svårt att komma in på arbetsmarknaden genom att samarbeta med leverantörer som uppfyller vissa parametrar. SVT valde att göra en reserverad upphandling för att kunna anlita konsulter med neuropsykiatriska funktionsvariationer då deras ordinarie ramavtalsleverantörer inte kunde leverera på de premisserna.

– SVT ska verka för demokrati, jämlikhet och mångfald, men vi har också insett att olikheter leder till att vi bygger bättre produkter. Avtalet har väckt en stor nyfikenhet hos våra andra leverantörer och vi blev inbjudna att tala på en upphandlingskonferens. Det känns som att vi har gjort en bra grej, och insatsen det krävs av oss är ohyggligt liten sett till vad vi har fått tillbaka.

Rickard beskriver programkoden som skrivs som ett resultat av diskussioner och beslut som har fattats av gruppen. Därför är det en stor fördel att utvecklingsteamet består av människor som tänker på olika sätt och som ser olika saker. Mångfald leder till en bättre produkt och Rickard har flera exempel på hur Filips perspektiv har gjort appen mer tillgänglig.

– Nu kallar vi möjligheten att ha en mörk bakgrund för dark mode snarare än nightmode, och vi har skalat bort mycket i gränssnittet. Visuella intryck som finns där för att de är snygga kan innebära ett hinder för somliga.

– Filip är oerhört lojal och engagerad i sitt arbete. Vår mer erfarne testare lämnade en månad efter att Filip kom till oss och under en period var det han som höll ihop teamet från ett testperspektiv. Appar är speciella när det gäller test, och på många sätt innebär det att han höll ihop själva produkten. Han har levererat ett enormt stort värde.