PictureMyLife visar en bättre väg mot inkludering

Redan under uppstartsåren jobbade Unicus tillsammans med PictureMyLife, och nu har samarbetet fördjupats. Visionen om ökad inkludering och att se människan bakom tekniken är värderingar man har gemensamt.

– Vi är väldigt nöjda med samarbetet. Både med Unicus som företag och de värderingarna vi ser i bolaget, berättar Lars Olof Berg, CTO på PictureMyLife.

PictureMyLife är en plattform som gör det möjligt för personer med olika former av funktionsnedsättningar att kommunicera med hjälp av bildstöd. Lars Olof är till yrket interaktionsdesigner och den som arbetar närmast Unicus konsult. Han beskriver sig som användarens advokat, där hans uppdrag är att se till att plattformen är så användarvänlig som möjligt.

– Vi ser att tjänsten fungerar för personer som annars inte kommer till tals, förklarar Lars Olof. De vill uttrycka sig, men av olika anledningar så är det svårt.

Det var för flera år sedan som fyra entreprenörer ville ta fram ett digitalt alternativ till de fysiska kontaktböcker som användes i skola och daglig verksamhet. En av grundarna har själv en son med en funktionsnedsättning och tyckte att det borde finnas bättre digitala alternativ.

Sagt och gjort startade man PictureMyLife som idag vänder sig till både skolor och LSS-verksamheter. Redan under de första åren fick Unicus VD, Anders Barnå syn på företaget och han gillade affärsidén:

– Jag tilltalades av produkten och att de vänder sig till en målgrupp som alla har funktionsnedsättningar, berättar Anders. Redan då såg jag en möjlighet för oss att bygga erfarenhet genom att låta våra praktikanter genomföra kostnadsfria tester åt PictureMyLife. När de senare behövde en utvecklingsfunktion var vi redo att leverera en utbildad konsult för uppdraget. Vi brinner för det som applikationen betyder för sina användare och för den utveckling som de nya ägarna strävar efter.

För ökad inkludering i samhället

När bolaget såldes under 2021 gick Daniel Karnung in som VD för PictureMyLife. Han berättar att samarbetet med Unicus alltid har känts väldigt självklart. Båda företagen arbetar för ökad inkludering i samhället och dessa gemensamma värderingar gör att man har en ömsesidig förståelse för marknaden, menar Daniel.

– Det finns en otrolig teknisk utveckling på det här området som inte alltid kommer målgruppen till gagn i första taget, förklarar han. Vi vill visa att det finns en bättre väg mot inkludering, digitalisering och tillgänglighet. Jag tror det är en förutsättning att de företag vi arbetar med ser det på samma sätt.

För drygt ett år sedan valde man så att anlita en systemutvecklare från Unicus. Han har skött den löpande utvecklingen och funnit lösningar för att plattformen ska bli ännu bättre.

PictureMyLife har idag några år på nacken och snart ska man byta plattform. Även i det utvecklingsarbetet finns Unicus konsult med som intern expert. Lars Olof berättar att de har daglig kontakt och han är imponerad av hur bra samarbetet fungerar:

– Han är bra på att förstå kundnyttan och att sedan lösa uppgifterna efter de premisser vi har. Vår konsult från Unicus är väldigt bra på att se olika programmeringsalternativ för de användarnyttor vi vill uppnå.

Ett vanligt konsultbolag – med fokus på människan

För många av konsulterna är Unicus det första uppdraget man har som systemutvecklare. Man behöver inte ha lång erfarenhet av yrkesrollen – bara man har potential att utvecklas till expert inom sitt område. Inför det kommande plattformsbytet har Lars Olof därför valt att ta in ytterligare en konsultfirma. Här fungerar Unicus konsult istället som intern expert, eftersom han redan kan plattformen.

– Nu, medan vi snackar, sitter han ihop med det andra konsultbolaget och förbereder en väldigt viktig release, förklarar Lars Olof. Och det flyter på så bra!

Strax innan vi avslutar samtalet kommer vi tillbaka till värderingarna som båda bolaget delar. Daniel lyfter fram att det varit så enkelt att jobba med Unicus, eftersom alla han träffat verkligen har en genuin vilja att förklara och hjälpa till där man kan.

Det verkar vara en kultur som spiller över även ute i konsultuppdragen. Lars Olof kompletterar snabbt hur han beundrar Unicus medmänskliga sätt att samarbeta:

– Konsultcheferna är väldigt måna om att allt ska fungera. Man önskar att alla företag hade samma förhållningssätt till sina anställda. Att man bryr sig om sina konsulter och mig som kund. Det är Unicus väldigt duktiga på!