Skanska bygger bättre webblösningar tillsammans med Unicus

Hanna Lorentzon arbetar som ledare i QA-teamet som arbetar med att säkra kvalitén på Skanskas olika webbplattformar. Från Skanska.se till intranätet och specifika bostadssiter. Teamet gör funktionella tester och regressionstester, men deltar också på approval planning-möten för att ha koll på vad som kommer att behöva testas i framtiden.

– Utvecklarna skapar olika funktionaliteter som höjer värdet för besökarna på våra olika webbplatser, och vi testar igenom så att det fungerar på ett bra sätt, säger Hanna. 

Skanska kom i kontakt med Unicus för flera år sedan och tanken på ett samarbete har funnits med sedan dess. När behovet uppstod tog de en kontakt och hörde sig för om det fanns en möjlighet att anlita en konsult i Malmö. Hanna berättar att samarbetet med Unicus är ett sätt för Skanska att få tillgång till kompetens som de behöver samtidigt som de tar ett samhällsansvar genom att sänka tröskeln till arbetsmarknaden för en person som annars riskerar att hamna utanför.

-Skanska arbetar mycket med mångfald och inkludering, men tidigare har vi inte arbetat aktivt för att göra plats för personer med diagnos på autismspektrumet. Nu börjar vi smått i samarbetet med Unicus, men har som mål att det ska växa med tiden.

Olikheter ger bättre resultat

Inför att Unicus konsult Max skulle kliva ombord på Skanska höll Unicus vd Anders Barnå ett informationsmöte med Hanna och teamet. En spontan tanke som kom upp under mötet var att kollegorna kunde underlätta för Max genom att ta steg för att kommunicera på ett tydligare sätt. Det är dessutom något som inte bara skapar fördelar för Max utan stärker hela utvecklingsprocessen. Krav som inte formuleras på ett tydligt sätt riskerar exempelvis att leda till att funktionaliteter som utvecklas inte speglar användarens krav eller önskemål.

Hanna menar att ingen människa är rätt eller fel, utan att vi alla är olika. Och att det är olikheterna som bygger starka team som gör det möjligt att leverera bättre. För att det ska bli riktigt bra behöver det finnas individer som ställer frågor och ifrågasätter, och i det långa loppet sparar man alltid tid genom att göra rätt från början.Vi har utvecklat och testat fel saker förr och det är en lyx att ha med Max som frågar när han inte hänger med. Enkla ja och nej frågor är inte alls så tydliga som man kan tro. ”Kan du öppna fönstret” är inte samma sak som ”är du snäll och öppnar fönstret”. Visst tar det tid att dyka ner på detaljnivå i starten av ett projekt, men i längden är det alltid snabbare att göra rätt från början.

– Om man ska generalisera är personer med autism ofta smarta och tänker både logiskt och utanför boxen vilket är jättebra i testyrket.

Våga ifrågasätt hur saker ska vara

Hanna som har erfarenhet av autism från sin vardag har länge reflekterat kring att många tror att det enda sättet att visa intresse, eller delta aktivt i ett möte är att ha ögonkontakt med de övriga deltagarna. Något som kan vara en utmaning för personer med diagnos på autismspektrumet. Vi ser ögonkontakten som ett kvitto på att våra kollegor lyssnar och är med. Men Hanna menar att det viktigaste inte är var en person vilar blicken, utan att hen får med sig rätt saker från mötet.

– Ögonkontakt är bara är ett av många sätt den som håller i ett möte kan stämma av med deltagarna att de hänger med. I samhället finns fördomar som säger att autistiska personer inte kan kommunicera och samarbeta, men det handlar snarare om att sättet de gör det ser lite annorlunda ut.