Strukturerade tester vid systembyte

Bonnier Magazine Data håller på att byta ut sitt befintliga prenumerationssystem. Det är ett stort projekt som kräver ett omfattande testarbete för att säkerställa funktionaliteten och stabiliteten i det nya systemet.

”Vår organisation saknade erfarenhet av den här typen av strukturerade tester och vi har inte haft tillgång till dokumenterade testfall. Just att ta fram och dokumentera olika testfall kändes som en hanterbar och överskådlig uppgift att lämna ifrån sig till en extern part, säger Carsten Weber”, vd på Bonnier Magazine Data.

Hur fungerade överlämnandet av uppdraget till Unicus?

Vi hade ett inledande möte där vi träffades och lärde känna varandra och la upp en arbetsstrategi. Sedan hade vi löpande dialog via telefon och Skype där vi besvarade konsulternas frågor och hjälpte dem att förstå vår verksamhet och vårt system. Det fungerade väldigt bra.

Hur var det att arbeta tillsammans med Unicus konsulter?

Min upplevelse var att konsulterna var både väldigt skärpta och bra att samtala med. Vi har haft ett behagligt samarbetsklimat och en riktigt bra samtalston genom hela projektet. Jag la också särskilt märke till deras förmåga att på ett mycket ödmjukt sätt ställa raka och precisa frågor. Även om frågorna var kluriga så syftade de på ett väldigt tydligt sätt till att skapa förståelse snarare än att vara ifrågasättande vilket gjorde att vi kommunicerade effektivt.

Vilken var nyttan av leveransen?

För oss var oberoende test relativt ny mark och det var därför av stort värde för oss att få in rätt kompetens i projektet som kunde hjälpa oss att strukturera testfall. Dessa kan vi återanvända i olika situationer, till exempel när systemet ska uppgraderas eller på annat sätt förändras, för att säkerställa att alla befintliga funktioner i systemet fortsätter att fungera som förväntat. Vi har en komplex verksamhet och det är många situationsberoende moment från det att någon lägger en beställning på webben till dess att den betalda tidningen hamnar i kundens brevlåda.

Är det något annat ni tar med er från samarbetet med Unicus?

Materialet som har lämnats över till oss ger oss möjlighet att framöver testa våra system på ett mer strukturerat sätt, och att genomföra säkrare leveranser till våra kunder inom affärsområdet BonnierMagazines. Det kommer vi ha stor nytta av. Sammantaget var samarbetet med Unicus det en väldigt positiv upplevelse. Professionella och trevliga konsulter och bra utfall i leveransen.

Vår organisation saknade erfarenhet av den här typen av strukturerade tester och vi har inte haft tillgång till dokumenterade testfall. Just att ta fram och dokumentera olika testfall kändes som en hanterbar och överskådlig uppgift att lämna ifrån sig till en extern part

Unicus är en social entreprenör som erbjuder kvalitativa tjänster inom test och kvalitetssäkring. Alla konsulter har diagnosen Aspergers och hos oss växlar de ut sina unika talanger och levererar värde till våra kunder.

Om Bonnier Magazine Data
Bonnier Magazine Data är en leverantör av IT-baserade tjänster för verksamhetssystem och IT-infrastruktur för förlagsverksamheterna inom Bonnier Magazines i Norden. Verksamheten, som är helägd av Bonnier Magazines & Brands i Sverige och av Bonnier Publications i Danmark, har 30 medarbetare i Köpenhamn, Oslo och Stockholm.