Varför köpa Unicus konsulter? Varför Unicus till dig som är kund

Anders Barnå vd Unicus Sverige

Vassa konsulter med social knorr, på riktigt!

Skälet till att du skall göra affärer med Unicus är att du är i behov av riktigt vassa konsulter inom systemutveckling eller dataanalys. Konsulter som utöver att de behärskar hantverket brinner för det och inte vill något annat än att lösa sina arbetsuppgifter. Och det gärna hos en och samma kund över längre tid.

Att anställa personer med funktionsvariation kan för den som inte gör rätt bli en jobbig resa. Inom Unicus har vi lång erfarenhet och vi har utarbetat modeller för utvärdering av kandidater, on-boarding och uppföljning under uppdraget. Ekonomiskt strävar inte Unicus efter att vrida ut varenda marginalkrona. Vi arbetar marknadsmässigt men som mål framför sista raden sätter vi att sysselsätta så många som möjligt. Restriktionen är dock att vi förmår finansiera vår löpande verksamhet och tillväxt.

Att bli kund hos Unicus är och skall vara enkelt. Berätta för oss att du vill så hjälper vi dig att identifiera rätt arbetsuppgifter. Vi stöttar dig även med vad det är du behöver tänka och göra inför och under ett uppdrag. Det vi gör är inte konstigt på något sätt, det vi gör är sådant som alla egentligen behöver men där vi ofta slarvar lite till mans ”för det löser sig nog ändå”.

Att bli kund hos Unicus är också tryggt. Vi känner våra medarbetare på ett djupare plan än andra arbetsgivare gör. Under praktiken har vi jobbat nära tillsammans för att stärka styrkor och förstå utmaningar. För Unicus är medarbetarens välmående A och O. Är vi inte helt säkra på att uppdraget och förutsättningarna är rätt för vår medarbetare kommer vi att berätta det för dig. Är inte ändringar möjliga så avslutar vi hellre än chansar.

Att vara kund hos Unicus är utvecklande. Framgång med våra medarbetare ligger ofta i lite mer tydlighet än vanligt. Tycker vi inte att det är nog tydligt kommer vi att fråga om tills vi känner oss trygga med budskapet. Den tydlighet vi eftersträvar den mår ingen i omgivningen dåligt av, tvärtom. Vinnlägg dig om att inte få några frågor från oss, du vet att du är tydlig. Snart inser du vad det betyder för effektiviteten bland dina övriga medarbetare och kollegor.

Att vara kund hos Unicus skapar stolthet. Att bli utsedd till workbuddy och bli huvudkontakt för vår medarbetare ses hos våra kunder som ett ärofyllt uppdrag. Kännedomen om Unicus och samarbetet är något som stärker arbetsgivarens varumärke i de anställdas ögon. Det visar att de valt en arbetsgivare som är modern och som vill bidra till ett bättre samhälle, utan att göra avkall på sin affärsmässighet.

Avslutningsvis finns det även en positiv add-on. Att använda konsulter från Unicus är att vara med och ta ett socialt ansvar. Unicus medarbetare kommer alla från arbetslöshet. Av erfarenhet från genomförda uppdrag vet vi att samarbete med Unicus stärker våra kunders varumärke, externt och internt.

Hissversionen av vår företagspresentation låter ”Vassa konsulter med social knorr”. Hoppas du känner det också efter att ha läst det här.