Styrelse och investerare Unicus styrelse

Ørjan Hernes, Styrelseordförande

Ørjan Hernes har många års erfarenhet från IT-branschen som ledare och investerare. Ørjan är utbildad civilingenjör från Norges Tekniske Naturvitenskapelige Universitet.

Erik Theodor Jakobsen, Ledamot

Erik Th. Jakobsen jobbar som investment professional i Ferd Capital. Ferd är en familjeägd norsk industri- och finansgrupp och Ferd Capital är Ferds del för långsiktigt aktivt ägarskap i privata och börsnoterade bolag.

Erik har erfarenhet av aktivt ägande och ekonomisk och strategisk analys inom flera branscher och är adjungerad styrelseledamot i Mestergruppen och Mnemonic, två av de större företagen i Ferds investeringsportfölj. Erik har också konsulterfarenhet från EY (Ernst & Young) både i Oslo och London.

Erik är civilekonom från BI i Oslo med utbytesvistelse på IE Business School i Madrid.

Anne Holm Rannaleet, Ledamot

Anne Holm Rannaleet är del av teamet som byggde Industri Kapital, idag kallat IK Investment Partners (“IK”), ett ledande europeiskt Private Equity-bolag. Hon verkar idag som Senior Advisor, Public Affairs till IK och är del av IK’s Industriella Nätverk. Därutöver är Anne aktivt engagerad i IKARE Ltd, som bedriver filantropisk riskkapitalverksamhet (venture philanthropy organization).

Anne har tidigare suttit i styrelse för EVPA (European Venture Philanthropy association) samt representerat Mid-Market och Norden i den Europeiska riskkapitalföreningen Invest Europe:s Public Affairs Executive, dvs den grupp som representerar hela den Europeiska VC och PE industrin gentemot beslutsfattare inom EU. Anne är också medlem av Invest Europe:s Responsible Investment Roundtable.

Anne är utbildad i Internationell ekonomi vid Uppsala Universitet.

Lars Johansson-Kjellerød, Ledamot & Grundare

Lars Johansson-Kjellerød är grundläggare av Unicus och jobbar som affärsutvecklare. Lars är utbildad civilekonom från Universitetet i Karlstad med flera års erfarenhet från finans.

 

Espen Daae, Adjungerad

Espen Daae är affärsutvecklare hos Ferd Sosiale Entreprenører. Unicus är en av Ferds sociala entreprenörer. Ferd är en familjeägt norsk industri- och finanskoncern.

Espen har lång erfarenhet inom affärsutveckling, venture-­ och konsultverksamhet inom förnybar energi och bioteknologi, samt från Corporate Finance och affärsutveckling i London.

Espen är utbildad civilingenjör från University of Surrey och MBA från INSEAD.

 

Ferd

Ferd är en viktig samarbetspartner och investerare i Unicus. Ferd är ett familjeägt norskt investmentbolag som fokuserar på värdeskapande ägande i företag och finansiella investeringar. Förutom den kommersiella verksamheten har koncernen ett starkt engagemang för socialt entreprenörskap.

Ferd ägs av Johan H. Andresen med familj.

Läs mer på www.ferd.no