Styrelse och investerare Unicus styrelse

Ørjan Hernes, Styrelseordförande

Ørjan Hernes har många års erfarenhet från IT-branschen som ledare och investerare. Ørjan är utbildad civilingenjör från Norges Tekniske Naturvitenskapelige Universitet.

Erik Theodor Jakobsen, Ledamot

Erik Th. Jakobsen jobbar som investment professional i Ferd Capital. Ferd är en familjeägd norsk industri- och finansgrupp och Ferd Capital är Ferds del för långsiktigt aktivt ägarskap i privata och börsnoterade bolag.

Erik har erfarenhet av aktivt ägande och ekonomisk och strategisk analys inom flera branscher och är adjungerad styrelseledamot i Mestergruppen och Mnemonic, två av de större företagen i Ferds investeringsportfölj. Erik har också konsulterfarenhet från EY (Ernst & Young) både i Oslo och London.

Erik är civilekonom från BI i Oslo med utbytesvistelse på IE Business School i Madrid.

Anne Holm Rannaleet, Ledamot

Anne Holm Rannaleet är en del av teamet som byggde Industri Kapital, idag kallat IK Partners (”IK”), ett ledande europeiskt Private Equity-företag. Efter pensioneringen från IK 2008 är hon idag Senior Advisor. Dessutom är Anne verkställande direktör för IKARE Ltd, en brittisk registrerad välgörenhetsorganisation som arbetar i enlighet med venture philanthropy-principerna, vars huvudgivare är IK. Anne är även styrelseledamot i den tvärsektoriella föreningen Effektfullt, vars uppdrag det är att bidra till att bredda och fördjupa användningen av effektmätning och förvaltning i Sverige.

Anne har tidigare suttit i EVPA-styrelsen (European Venture Philanthropy Association) och representerat Mid-Market and the Nordic Region Buy-outs på Public Affairs Executive i branschorganisationen för riskkapital och private equity, Invest Europe, vis-à-vis politik och beslutsfattare i EU.

Anne har en MSc i internationell ekonomi och företagsekonomi från Uppsala universitet i Sverige.

Lars Johansson-Kjellerød, Ledamot & Grundare

Lars Johansson-Kjellerød är grundläggare av Unicus och är VD i Unicus Holding som är ägarbolaget till Unicus.

Lars är utbildad civilekonom från Universitetet i Karlstad med flera års erfarenhet från finans.

 

Espen Daae, Ledamot

Espen Daae är affärsutvecklare hos Ferd Sosiale Entreprenører. Unicus är en av Ferds sociala entreprenörer. Ferd är en familjeägt norsk industri- och finanskoncern.

Espen har lång erfarenhet inom affärsutveckling, venture-­ och konsultverksamhet inom förnybar energi och bioteknologi, samt från Corporate Finance och affärsutveckling i London.

Espen är utbildad civilingenjör från University of Surrey och MBA från INSEAD.

 

Ferd

Ferd är en viktig samarbetspartner och investerare i Unicus. Ferd är ett familjeägt norskt investmentbolag som fokuserar på värdeskapande ägande i företag och finansiella investeringar. Förutom den kommersiella verksamheten har koncernen ett starkt engagemang för socialt entreprenörskap.

Ferd ägs av Johan H. Andresen med familj.

Läs mer på www.ferd.no