Vision, Mission och Värderingar

Dra nytta av autismens positiva egenskaper

Vision: En bättre och mer inkluderande värld som bygger på individens styrkor.

Mission: Genom att dra nytta av autismens positiva egenskaper skapar vi unika resultat för våra kunder och ökar livskvaliteten för våra anställda. 

Värden: De genomsyrar vår dagliga verksamhet och vårt förhållande internt och till omvärlden. Unicus kärnvärden är normen och karaktäriserar hur vi gör affärer. Kärnvärdena är en viktig del av Unicus identitet.