Vision, Mission och Värderingar Vår Vision är en bättre och mer inkluderande värld som bygger på individens styrkor

Vår Vision är en bättre och mer inkluderande värld som bygger på individens styrkor

Vision: Vår Vision är en bättre och mer inkluderande värld som bygger på individens styrkor

Mission: Genom att dra nytta av autismens positiva egenskaper skapar vi unika resultat för våra kunder och ökar livskvaliteten för våra anställda. 

Värden: De genomsyrar vår dagliga verksamhet och vårt förhållande internt och till omvärlden. Unicus kärnvärden är normen och karaktäriserar hur vi gör affärer. Kärnvärdena är en viktig del av Unicus identitet.