Vision, Mission & Värderingar Människan i fokus

RObin LIlia konsultchef Unicus

Dra nytta av autismens positiva egenskaper

Vår vision är en bättre och mer inkluderande värld byggd på individens styrkor

Mission: Genom att dra nytta av autismens positiva egenskaper skapar vi unika resultat för våra kunder och ökar livskvaliteten för våra anställda. 

Värderingar: De genomsyrar vår dagliga verksamhet och vårt förhållande internt och till omvärlden. Unicus kärnvärden är normen och karaktäriserar hur vi gör affärer. Kärnvärdena är en viktig del av Unicus identitet.

Mänskligt fokus: För Unicus är det särskilt viktigt att ha människan i fokus.
Inspirerande:  Unicus ska vara inspirerande för samhället, anställda, kunder och andra partners och göra skillnad.
Lösningsorienterad: Unicus är ett företag som ska upplevas som flexibelt och lösningsorienterat av våra kunder, våra partners och våra anställda.
Kvalitet: Unicus är ett företag med kvalitet i fokus.  Unicus unika attribut genomsyras av kvalitet. I allt vi gör återspeglas Unicus-medarbetarnas unika egenskaper: analytiskt starka, starka i logik, förmågan att se detaljer, fokusera på intresse.

Code of Conduct
Arbetsmiljöpolicy
Miljöpolicy