Resurspartner Oss kan du lita på över längre tid

En Unicus-konsult är "nästan anställd"

Vi ser oss främst som en resurspartner, en långsiktig sådan. Vårt erbjudande riktar vi till större företag som vi bedömer över tid kan sysselsätta ett antal Unicus-konsulter.  Vi strävar därefter att jobba med våra kunder över lång tid, gärna flera år. Väl på plats hos en kund byter vi gärna projekt och eller system. Att byta miljö tar mycket energi av en person med Asperger. Vår positionering är därför närmare anställda än konsulter. Vår prismodell likaså.

​Från ett kundperspektiv vet vi att kontinuitet är både efterfrågat och högt värderat. Med samma personal över längre tid byggs en kompetens upp om den aktuella lösningen, kompetens som ger bättre resultat. Därtill slipper kunden betala för den kompetensuppbyggnad som krävs när individer byts ut.

Detta passar dig där:

  • Kontinuitet värderas och eftersträvas
  • Konstant behov av kapabla resurser
  • Rätt person på rätt plats
  • Vill bidra socialt

 Anlita oss!