Resurspartner Oss kan du lita på över längre tid

Unicus konsulter

En Unicus-konsult är "nästan anställd"

Från ett kundperspektiv vet vi att kontinuitet är både efterfrågat och högt värderat. Med samma personal över längre tid byggs en kompetens upp om den aktuella lösningen, kompetens som ger bättre resultat.

Vi ser oss främst som en resurspartner, en långsiktig sådan. Vårt erbjudande riktar vi till företag som vi bedömer över tid kan sysselsätta ett antal Unicus-konsulter. Vi strävar efter att jobba med våra kunder över lång tid, gärna flera år. Väl på plats hos en kund byter vi gärna projekt och eller system. Att byta miljö tar mycket energi av en person med autism / Asperger. Vår positionering är därför närmare anställda än konsulter. Vår prismodell likaså.

Unicus som resurspartner passar er där:

  • kontinuitet värderas och eftersträvas
  • konstant behov av kapabla resurser behövs
  • ni vill öka mångfalden och bidra socialt

 Anlita oss!