Vad levererar Unicus? Samverkande tjänster inom systemutveckling

Programmerare konsulter i Stockholm

Högt motiverade konsulter

Egenskaperna som följer av Asperger tillsammans med Unicus arbetsmetoder skapar konsulter som är högt motiverade och har stor fallenhet för systemutveckling. Såväl manuell som teknisk. Komplexa miljöer, engelska som språk, öppna landskap, agila arbetsmetoder är inget som stoppar oss. Det centrala för oss är en tydlighet i vad vi skall göra, till när det förväntas vara klart och till vem vi skall leverera.

Vi levererar tjänster inom systemutveckling vilken kan betyda programmering, automatisering av test, manuellt test eller annat som syftar till att säkra kvalitet på applikation och/eller arbete. Vi arbetar även med kvalitetssäkring av data, manuellt eller tekniskt.