Vad levererar Unicus? Tjänster inom systemutveckling

Sara Sadarangani konsultchef Unicus

Högt motiverade konsulter

Unicus anställer endast konsulter diagnostiserade med autism / Asperger. Egenskaperna som följer av diagnosen tillsammans med Unicus arbetsmetoder skapar konsulter som är högt motiverade och har stor fallenhet för systemutveckling och dataanalys. Komplexa och integrerade systemmiljöer, engelska som språk, agila arbetsmetoder är inget som stoppar oss. Det centrala för oss är en tydlighet i vad vi skall göra, till när det förväntas vara klart och till vem vi skall leverera.

Vi levererar tjänster inom systemutveckling och dataanalys vilken konkret innebär att vi använder våra kompetenser inom programmering, automatisering och/eller test.