Vad levererar Unicus? Tjänster inom systemutveckling

Sara Sadarangani konsultchef Unicus

Högt motiverade konsulter

Unicus anställer endast konsulter med autism / Asperger. Egenskaperna som följer av autism / Asperger tillsammans med Unicus arbetsmetoder skapar konsulter som är högt motiverade och har stor fallenhet för systemutveckling och dataanalys. Komplexa miljöer, engelska som språk, öppna landskap, agila arbetsmetoder är inget som stoppar oss. Det centrala för oss är en tydlighet i vad vi skall göra, till när det förväntas vara klart och till vem vi skall leverera.

Vi levererar tjänster inom systemutveckling och dataanalys vilken konkret innebär att vi använder våra kompetenser inom programmering, automatisering och/eller test.