Analys och AI kräver datakvalitet Kontrollera, granska och säkra kvalitet

Vi har lätt att se mönster och hitta det som sticker ut

Vi kan även arbeta med kvalitetssäkring av data genom att till exempel kontrollera att rätt data lagras på rätt ställe. Vi har erfarenheter av att ställa frågor och söka efter information i olika databaser. Syftet kan exempelvis vara att säkerställa att rätt datatyper används eller att data håller en kvalitet som krävs för att önskade analyser skall kunna utföras.

Unicus medarbetare kan även bidra i arbetet att utveckla algoritmer samt bidra till att försörja dessa med data så att de tränas till precision.

Anlita oss!