Datakvalitet är avgörande Kontrollera, granska och säkra kvalitet

Vi har lätt att se mönster och hitta det som sticker ut

När man arbetar med tiotusentals datapunkter är det svårt att veta om det är någonstans som det blivit fel. Svårt, men inte omöjligt! Vi hjälper dig med datamigreringen eller konverteringen och håller risken för oupptäckta fel i botten. Datakvalitet är grunden i alla system.

Vi kan även arbeta med kvalitetssäkring av data genom att till exempel kontrollera att rätt data lagras på rätt ställe. Vi har erfarenheter av att ställa frågor och söka efter information i olika databaser. Syftet kan exempelvis vara att säkerställa att rätt datatyper används eller genomföra tester för att säkerställa god datakvalitet.

Självklart kan vi även arbeta med automatisering av kvalitetskontroller. Det kan till exempel vara att skapa script/program som kontrollera att data lagras på rätt ställe eller att skapa metoder för att repetitivt ställa samma typ av fråga mot en databas. Hit hör även att genomföra eller ta fram automatiserade tester på området.

Anlita oss!