Automatisering

Det som kan automatiseras bör automatiseras!

Vi jobbar främst med automatisering av tester och processer, RPA (Robotic Process Automation).

Vi är den optimala testautomatiseringsresursen för kunder som har ramverket på plats och som vill få sina manuellt testfall omsatta till automatiska. Eller för den kund som har alla testfall automatiserade men behöver hjälp att underhålla och vidareutveckla. Vi har kompetens att ta fram nya tester, köra och bevaka befintliga tester samt uppdatera och underhålla befintliga tester vid exempelvis nya releaser av systemet.

Inom RPA jobbar vi framför allt med underhåll av framtagna processer. Idag har vi utbildningssamarbete med två av marknaders största verktyg, Blue Prism och UiPath.

Anlita oss!