Rätt testdesign är avgörande för resultatet

Att tänka till innan ger bästa testinsatsen

Att designa och planera  test är avgörande för kvaliteten på ett system. Arbetet kräver ett strukturerat tillvägagångssätt för att gå igenom vad som skall testas och hur det bäst sker . Tyvärr är det ofta en uppgift som inte alltid får den tid och de resurser som aktiviteten förtjänar. Testdesign är en nyckelaktivitet.

Unicus konsulter har alla både förmågor och kompetens för att utföra testdesign.  Att designa test kräver uthållighet, struktur och förmåga att uttrycka sig tydligt i skrift. Vidare krävs förmåga att kartlägga system och beskriva dessa i för syftet lämpliga testfall. Vi kan även vara med i arbetet att avgöra vilka tester som bör automatiseras och vilka som bör genomföras manuellt. Vi behärskar de flesta typer av test så som utforskande testning, testning utifrån testfall, regressionstest m fl och vi är  gärna med i granskning av krav där det efterfrågas.

Anlita oss!