Våra tjänster Systemutveckling

Bäst på programmering, testautomatisering och QA.

Testning handlar om att ställa frågor

Behovet av kvalitetssäkring i en uppkopplad och integrerad värld ökar. Därför finns Unicus med sina vassa testkonsulter. Alla med Asperger för att det gör oss till bättre testare och testautomatiserare. Att välja oss som leverantör är att göra en affär med social knorr. Hjärna och hjärta i en skön kombination!

Testning handlar i grunden om att skapa trygghet genom att svara på frågor, frågor som:​​

  • Funkar det? – Funktionell testning
  • Fungerar delarna av lösningen tillsammans? – Systemtest
  • Är produkten bra nog? – Acceptanstest
  • Har något gått sönder sen sist? – Regressionstest
  • Måste vi testa igen!? – Testautomatisering

Modern systemutveckling kräver bred kompetens

Framgångsrika affärer i en uppkopplad och integrerad värld kräver systemutvecklare med en bred kompetens. Därför finns Unicus med sina vassa på programmering, testautomatisering och QA. Alla med Aspergers för att det gör oss bättre. Att välja Unicus som leverantör är att göra en affär med social knorr. Hjärna och hjärta i skön kombination. 

IT är en fantastisk tillgång för organisationer och företag, men det finns ofta en del ovisshet i att förlita sig på komplicerade och svåröverskådliga system. Det är här vi kommer in! Välj Unicus och du får tillgång till kompetens, lojalitet, förmåga att tänka utanför boxen och mycket mer.

Våra konsulter har blandad bakgrund och är olika gamla. En del har ett långt yrkesliv bakom sig, andra kommer direkt från skolan. Gemensamt är ett brinnande intresse för teknik och IT i allmänhet och programmering i synnerhet. Till detta fogar Unicus under praktiken grundläggande kunskap i test och kvalitetssäkring. Resultatet blir en konsult med både bred och djup kompetens. En T-profil som resurs i er strävan mot att implementera och arbeta efter DevOps principer.