Resurspartner Oss kan du lita på över längre tid

En Unicus-konsult är "nästan anställd"

Vi ser oss främst som en resurspartner, en långsiktig sådan. Vårt erbjudande riktar vi till större företag som vi bedömer över tid kan sysselsätta ett stort antal Unicus-konsulter. Att byta miljö tar mycket energi av en person med Asperger. Vi strävar därefter att jobba med våra kunder över lång tid, gärna flera år. Väl på plats hos en kund byter vi gärna projekt och eller system. Vår positionering är närmare anställda än konsulter. Vår prismodell likaså.

​Från ett kundperspektiv vet vi att kontinuitet i test är både efterfrågat och högt värderat. Med samma personal över längre tid byggs en kompetens upp om den aktuella lösningen, kompetens som ger bättre test. Därtill slipper kunden betala för kompetensuppbyggnad när individer byts ut.

Detta passar dig där:

  • Kontinuitet värderas och eftersträvas
  • Konstant behov av kapabla testresurser
  • Rätt person på rätt plats
  • Vill bidra socialt

​Passar för: Större företag

 Anlita oss!